Klappat och klart för smittsäker filminspelning

Få filmproduktioner har genomförts under den pågående coronakrisen. Idag inleds inspelningen om Haijbyaffären.
I maj efter en genomgången smittskyddskurs och en grundligt smittsäkrad inspelningsplan drog Lisa Langseths film Kärlek och anarki igång efter ett påtvingat produktionsstopp.

HAIJBYAFFÄREN, kärlekshistorien mellan Kurt Haijby och Gustaf V är en av ett fåtal produktioner som ska spelas in i sommar. Den ska bli en miniserie för SVT, producerad av Stella Nova Film.

Från början var produktionen tänkt att ske i Ungern. All planering var klar – inspelningsplatser och locations var hittade, det ungerska filmteamet var uppbokat, men coronapandemin och de stängda gränserna satte käppar i hjulen.

Efter stora ansträngningar har Stella Nova, och med sex veckors förskjutning, lyckats förlägga inspelningen till Sverige istället, och den 22 juni drar arbetet igång under tio veckor.
– Vi har fått lägga om allt. Men jag är så otroligt glad över att vi har kunnat rädda produktionen. Våra befintliga finansiärer har valt att gå in med mer pengar i projektet och alla avdelningar har varit så flexibla och verkligen velat ställa om produktionen, säger producenten Lena Rehnberg.

Under våren har ett stort antal filmproduktioner ställts in på grund av coronapandemin, flera har skjutits på framtiden, med stora ekonomiska konsekvenser som följd för produktionsbolagen.

I april tecknades ett nytt säravtal mellan Teaterförbundet och Medieföretagen i hopp om att kunna säkra jobb och ersättningar för filmarbetare under pandemin, och för att produktionsbolagen lättare ska kunna kalkylera med eventuella ekonomiska risker.
– Jag är verkligen tacksam för att Teaterförbundet förstod dilemmat som produktionsbolagen står inför. Avtalet betyder otroligt mycket för oss, det gör att vi faktiskt kan genomföra inspelningen i Sverige. Det är alltid svårare för mindre bolag att överleva i sådana här situationer, fortsätter Lena Rehnberg.

Ingen har någonsin varit i en liknande situation tidigare. För Stella Nova Film har omställningen inneburit åtskilliga utmaningar, inte minst med tanke på hur både team och skådespelare ska kunna skyddas från smittospridning.

Flytten till Sverige har fördyrat produktionen, dels för att bolaget förlorat den ungerska produktionsrabatten, dels för att teamslönerna i Ungern är lägre än i Sverige. Men avtalet möjliggör att de kan jobba fler tiotimmarspass än tidigare. Faktum är att coronan visar hur bräcklig strukturen i den svenska filmbranschen är: behovet av produktionsincitament har blivit extra påtagligt.

I MAJ DROG INSPELNINGEN av Lisa Langseths film Kärlek och anarki igång igen, efter ett stopp i mitten av mars, då hade produktionen 3 veckor kvar.
– Vi har gjort jättemånga åtgärder för att kunna säkra inspelningen på ett bra sätt. Bolaget har egna guidelines och riktlinjer. Vi var oroliga för att det skulle bli omständligt, och ta för mycket tid, men det har gått väldigt bra, berättar producenten Frida Asp hos FLX.

Alla i produktionsteamet har fått genomgå en smittskyddskurs innan inspelning, berättar Frida Asp. Varje morgon har en sjuksköterska tagit tempen på de som närvarar vid inspelningen, bolaget har också anställt en vakt som ska se till att alla i teamet håller regeln om social distansering med en och en halv meter.
– Vi har delat in teamet i fyra olika cirklar för att kunna ha respekt för varandra och teamet får bara röra sig i sin egen cirkel under inspelningen. I den innersta cirkeln med skådespelare, mask och kostym, där det inte går att hålla regeln för social distansering, har alla fått vara i karantän under tolv dagar före inspelning. De måste vara helt smittfria. Vi har ordnat med mat till dem under den tiden. Den andra inre cirkeln, det vill säga teamet med absolut anknytning till scenerierna håller en och en halv meters avstånd, de reser med egna bilar, äter separat och under separata tider, säger Frida Asp.

Skådespelarna har sina egna kit, så att smink inte ska blandas. Alla i teamet har handskar och munskydd under inspelning interiört, men mask och kostym har även fått visir och skyddskläder. Teamet har beordrats att ha nya rena kläder på sig varje dag. Professionellt tränade städare, som är sanitetstränade, städar på location både före och efter inspelning.

Utöver det ansvarar varje avdelning för att sanera sin egen utrustning varje kväll.
– Vi har extremt noga rutiner, det har varit jättebra för oss, men varje inspelning är ju unik. Efter inspelningsstoppet i mars har vi inte haft några statister över 60 år med oss, endast filmfotografen i teamet är äldre än 60 år, allt för att undvika att utsätta personer som kan utgöra en riskgrupp för smittorisk.

På inspelningen finns endast en skådespelare över 60 år. Honom gick det inte att sätta i karantän innan, då han kommer direkt från annan produktion. Därför skrevs scenerna med skådespelaren om och förlades så mycket som möjligt exteriört eftersom smittoluften blir en annan då, än inomhus.

Utöver detta rengörs extra utsatta ytor som toaletter och handtag varje timme, likaså rengörs all rekvisita och scenografi mellan tagningarna.
– Det har varit otroligt intressant att jobba så här. Jag tror vi kommer att ta med oss nya rutiner in i framtida produktioner. Vi har lärt oss massor, säger Frida Asp.

Text: Magdalena Boman

Bild ovan: Bengt Braskered har skrivit manus till serien om relationen mellan Kurt Haijby och Gustav V. Titeln på serien är ännu inte beslutad. I huvudrollerna ses Sverrir Gudnason, aktuell i Älska mig på SVT, samt hyllade dramatikern och skådespelaren Staffan Göthe. För regin svarar Lisa James Larsson.

Foto: Johan Paulin/SVT

Nr 4-20

Allmänna riktlinjer för smittsäkra inspelningar
Några exempel:
• Nödvändig skyddutrustning ska tillhandahållas av arbetsgivaren.
• Inspelningar ska planeras så att antalet personer på inspelningsplats minimeras.
• Arbete och pauser ska planeras så att onödig närhet mellan människor kan undvikas
• Inspelning av intima scener bör undvikas. Skådespelare har rätt attt avstå från närkontakt med andra, exempelvis kyssar.
Här hittar du riktlinjerna, som parterna kommit överens om på filmsidan, i sin helhet.