Stort behov att förtydliga titlar på kostymsidan inom film och tv

Begreppet kostymör hänger kvar i filmvärlden, trots att den korrekta titeln är kostymdesigner. Avdelning 114, inom Teaterförbundet för scen och film har upprättat en lista över kostymtitlar i syfte att reda ut vem som har ansvar för vad på kostymområdet på film och tv.

 

I OCH MED ATT internationella samproduktioner blir allt vanligare inom filmen har behovet av ett gemensamt titelregister också blivit större.
– När vi förstod att titeln kostymör fortfarande användes och dessutom på nya felaktiga sätt kände vi att det var dags att reda ut detta en gång för alla, säger kostymdesignern Viktoria Mattila. Jag och Katja Watkins satte oss och skrev ner grunden till listan och sedan har vi fört dialog med andra kostymdesigners samt några produktionsledare.

Bland produktionsbolagen finns fortfarande en viss oförståelse för hur omfattande arbetet på en kostymavdelning kan vara. Särskilt om produktionen ska flytta runt på flera olika orter eller länder. Att epok är mer krävande då man behöver utföra provningar även på statister. Anskaffningstiden av kostym är mycket längre, då det behöver letas och hyras i alla tänkbara kostymförråd samt ofta tillverkas kläder.

Om man är för få medarbetare på kostymavdelningen, ställer det stora krav på produktionen att allt går som planerat. Kommer skådespelare in sent, blir det manusändringar som berör kostym eller kastas inspelningsplanen om har avdelningen liten chans att fördela jobbet mellan sig. Och det blir problematiskt när övertid ska fördelas.
– En bättre lösning vore att ha längre förberedelsetid och att anställa en till kostymmedarbetare. Kostymdesigners har i sin arbetsledande roll idag inte rätt till övertid, dessutom får man inte planera in övertid för övriga funktioner, säger Viktoria Mattila.

Ett minimum om tre personer på kostymavdelningen är bäst, konstaterar hon. Om man är två personer så gör dessa egentligen flera yrkesrollers arbete.
– Numera är det vanligt med en assisterande kostymdesigner eller en kostymansvarig/kostymkoordinator samt en kostymassistent på avdelningen. Med tillräcklig mängd personal kan den totala arbetstiden fördelas och övertiden minimeras – en tar starten av dagen och en annan tar slutet av dagen inklusive tvätt och förberedelse för nästa dag. Det finns alltså ett stort behov av att förtydliga de olika yrkestitlarna på filmsidan, reda ut de olika yrkesrollerna och vad dessa innehåller, för att få grepp om hur arbetstiden bäst kan fördelas när övertid behöver användas, säger Viktoria.

I rollen som arbetsledare, har kostymdesignern också ett ansvar för att anteckna sin övertid, även om de inte får ersättning för det. Finns det en lista över antalet arbetade timmar, ges du också mandat till att göra en omförhandling och kan visa på behovet av antingen övertidsersättning eller extra personal.

Text: Magdalena Boman

Foto ovan: Ellen Utterström

Nr 4/20

Vem gör vad? Titlar på kostymavdelningen, film & tv:

Kostymdesigner: kreativt och konstnärligt ansvarig, arbetsledare, har upphovsrätt.
Assisterande kostymdesigner/ Kostymansvarig: i de fall kostymdesignern inte är kvar under inspelningen, bör en kostymansvarig utses. Alternativt kan rollen tas av assisterande kostymdesigner.
Kostymkoordinator: vanligt då projektet filmas i flera orter/länder. Annars ligger dessa arbetsuppgifter på kostymansvarig/assisterande kostymdesigner.
Kostym på plats: ansvarig för all kostym på inspelningsplats, klaffansvarig.
Kostymansvarig statister: vanligt när man jobbar med epok, eller i produktioner med många statister.
Kostymassistent på avdelningen: för- och efterarbete, kostymvård, sömnad, hämta och lämna kostym.

En utförligare beskrivning av titlarna finns här.

Den kompletta beskrivningen finns på Teaterförbundets hemsida under avdelningarna 114 Scenografer och Kostymdesigners samt under 104 Film & TV-avdelningen.