Borås täcker underskott med inställd teaterrepertoar

Borås stadsteater ställer in höstrepertoaren och delar av personalen får istället arbeta med annan kultur i kommunen. Bakom beslutet står teaterns huvudman, Borås kulturnämnd, som därigenom också täcker upp ett budgetunderskott.

 

MIKAEL DAHL, SKÅDESPELARE och facklig ordförande på teatern skulle själv ha regidebuterat med pjäsen Mors lilla Olle, men nu ser han planerna gå i stå. På det privata planet är det förstås ett extremt antiklimax, säger han när vi talas vid.

Mikael Dahl berättar att teaterledningen presenterade tre olika scenarier för kulturnämnden. Det som röstades igenom var alltså att, frånsett en del mindre aktiviteter, ställa in alla höstens produktioner. Detta för att undvika risken att gå back om påbörjade uppsättningar sedan tvingades ställas in utan att kunna gå till premiär – men också för att undvika att gå in i 2021 med ett stort underskott. Allt beroende på coronapandemins utveckling.

Som skådespelare beklagar han beslutet, även om han säger sig ha förståelse för det. Men facket ställde sig bakom mer av ett mellanläge, ett slags linje två.
– Vi hade hoppats att man hade kunnat ställa om den befintliga repertoaren som fanns istället, exempelvis hade vi kunnat spela på andra sätt, på andra platser i höst. Det var fackets första val.

I väntan på att kunna få spela igen har delar av personalen istället omplacerats inom kulturförvaltningen. Exempelvis är ett par scentekniker nu på Konstmuseet och bygger deras utställningar, medan andra är placerade på den öppna ungdomsverksamheten Hässlehuset. Facket har ingått i alla förhandlingar kring dessa beslut, med målet att rädda jobb och säkerställa anställningar.
– Där är vi och våra arbetsgivare överens. För att inte hävda att det är arbetsbrist måste vi ha den här omställningen, även om en del kan känna att det är tråkigt att vara på en arbetsplats där de inte känner sig hemma. Det försöker vi förstås bemöta på bästa sätt. Hur orolig är du för teaterns framtid? – Vi har inte fått signaler om att kulturnämndens beslut är ett led i att det inte kommer att finnas en teater att gå tillbaka till sedan. Så, nej. Jag är inte orolig.

FÖRHOPPNINGEN ÄR att återuppta teaterverksamheten som vanligt efter coronakrisen. Det bekräftar också Eva-Lotta Franzén, kulturchef i Borås stad.
– Vi planerar redan nu en repertoar för 2021, då Borås stad dessutom fyller 400 år. Genom att ställa in höstens repertoar räknar ni med att spara in runt fem miljoner kronor.
Vad gör ni med de pengarna istället?
– Vi har flera verksamheter i vår förvaltning som går med underskott i år. Överskottet kommer delvis att täcka det. Men det kommer med all sannolikhet bli ett överskott vid årets slut som vi kommer kunna ta med oss till nästa verksamhetsår. De tre större produktioner som planerades på Stadsteatern i höst hoppas vi kan sättas upp 2021 och 2022.

Text: Ylva Lagercrantz Spindler

Nr 4-20