Göteborgsoperan – det gröna operahuset

Del 3 i Scen & films miljöserie:

Göteborgsoperan spränger miljögränserna. I tio år har operahuset experimenterat med klimatsmarta projekt. Allt från solfångare, bin på taket och egentillverkat smink till omvärldsanalyser och forskningsprojekt.

 

PÅ GÖTEBORGSOPERAN finns en miljögrupp med bred representation från de flesta avdelningarna i huset. Arbetet har resulterat i vad som sannolikt har blivit världens grönaste operahus.
– Miljögruppen har en bred förankring i olika yrkesgrupper i de tillverkande verkstäderna, fastighetsskötsel, transport, restaurang, IT och kommunikation. Målet har hela tiden varit att lära oss hur man skapar scenkonst med så lite miljöpåverkan som möjligt. Numera försöker vi att ha hållbarhetstänkandet med i alla beslutsgångar, säger Tatiana Bjarne, som arbetar med färg och patinering på kostymavdelningen, som varit en drivande kraft i miljögruppen sedan starten 2002.

Miljötänkandet genomsyrar stort som smått på Göteborgsoperan. Det märks bland annat i val av material, färger och kemikalier i verkstäderna, råvarorna i restaurangen, installation av solceller och produktion av egen honung från biodlingen på taket.

Teaterns miljöarbete också blivit vida omtalat genom den gigantiska uppsättningen av Wagners epos Nibelungens ring, med de fyra operorna, Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried och Ragnarök, som spelas 2018–2021. Ett av syftena med storverket har varit att testa hur långt det går att komma i att minska påverkan på miljön i operauppsättningar. För Tatiana Bjarne och hennes kollegor i kostymverkstaden har miljömedvetenheten inneburit en omställning som resulterat i nya arbetssätt.
– Det är en sporre att hitta nya och mer miljövänliga material som går att kombinera med konstnärliga uttryck. Miljöfrågorna tillför något ytterligare i den process av undersökande som arbetet innebär. Det behöver inte vara som man kanske kan tro. I färgeriet har vi använt oss av en ny metod för växtfärgning och har nu en stor receptsamling att visa kostymtecknare. Växtfärger ger lite andra färgskalor vilket blir ett uttryck i sig, framhåller Tatiana Bjarne.

Hon berättar att dekoravdelningen blandat egen färg och att maskavdelningen gjort egentillverkat smink som ett alternativ till miljöfarliga kemikalier.
– En spinoff på arbetet med att hitta nya material i Ringen är att verkstäderna har fått pengar för att undersöka en skiva av pappersboard, kallad ReBoard, som kan ersätta kanalplast.

Skivan är testad i ett mindre format till en dansföreställning, men just nu hänger det på om fabriken som tillverkar kan göra den i så långa längder som vi behöver för vår scenhöjd, berättar hon.

För kostymavdelningen har hållbarhetsmålet inneburit att medarbetarna deltagit i föreläsningar och seminarier på Textilhögskolan i Borås, och tagit del av forskningsprojekt på området.
– Jag tror att de flesta på Göteborgsoperan har fått en ökad miljömedvetenhet men samtidigt också insett att valen inte alltid är så lätta. Det är exempelvis svårt att göra en värdering av vilka material som är mest klimatsmarta. Allt har varit en lång och lärorik process där vi hel tiden lär oss nya saker. Tatiana Bjarne menar att största utmaningen nu är att involvera det konstnärliga teamet, med regissörer, scenografer, kostymtecknare och ljussättare, sångare och musiker, i hållbarhetstänkandet.
– Där görs ju de stora och övergripande valen. Men vi är på väg, säger Tatiana Bjarne.

Text: Gertrud Dahlberg

Bild ovan: Miljötänket genomsyrar allt på GöteborgsOperan, både vad gäller materialval och färger i ateljeer och verkstäder. Målet är att göra Wagners väldiga verk Nibelungens Ring till en grön operauppsättning. Bild ur Valkyrian med Brenden Gunnel och Elisabeth Strid.

Foto: Lennart Sjöberg

Nr 3-20

De två första delarna i Scen&films miljöserie finns i nr 1 och 2-20

Några konkreta exempel på Göteborgsoperans miljöarbete:
• Sedan 2004 är själva fastigheten miljödiplomerad enligt standarden ISO 14001
• Kulisser byggts av trämaterial tillverkat av spillvirke som ersätter dessutom råoljebaserat plastmaterial.
• Materialrester från produktionerna återanvändas i andra konstnärliga produktioner, och i projekt som Bygglekplatsen i Biskopsgården.
• Tillverkning av eget, färskt smink för att minimera användningen av hälsoskadliga ämnen.
• Fake Flame, som skapar effekten av eldslågor med hjälp av vattenånga och LED-ljus, används i stället för fossila bränslen som dessutom kräver att dekoren flamskyddas.
• Plastmaterial, som PVC till golvmattor ersätts med kanvas.
• Cellplast med golvlim ersätts med pappersmassa, kartongmaterial och tapetklister.
• Växtbaserade textilfärgningsmetoder i stället för att färga kläder med syntetisk färg.
• I samarbete med stålindustrin prövar vi innovativa material till kostymerna. • Inköp på second hand och återanvändning av det som finns i förråden i stället för att köpa nytt.