Egenföretagaren Christina faller fritt utan skyddsnät

Alla bokade spelningar är inställda och inkomsterna försvann. För ljudteknikern och turnéledaren Christina Svärdström har coronakrisen slagit stenhårt mot möjligheterna att driva sitt företag. – Men jag är van att kämpa. Även om jag måste bli en kackerlacka så ska det gå att komma vidare ur det här, säger hon.

 

CHRISTINA SVÄRDSTRÖM SITTER på en ödslig restaurant i Tantolunden i Stockholm. Utanför lyser solen, men det blåser kallt och knappt några människor syns.
– Jag vet exakt var jag egentligen skulle vara idag: på klubben Paradiso i Amsterdam och förbereda kvällens turnéstart med ett brittiskt indiepopband, utbrister hon med ett glatt och lite distanserat tonfall.

Coronavirusets spridning har lamslagit tillvaron för henne och tusentals andra som jobbar med kultur. Många lever i ett vakuum med oviss framtid. Inte minst egenföretagare som inte kan jobba i sina verksamheter och samtidigt få stöd från a-kassan.
– När gränserna stängdes och restriktionerna började införas förstod jag direkt att följderna skulle bli allvarliga. Ändå hade jag lite hopp om att det kanske bara var tillfälligt. Sen blev jag tacksam att jag i alla fall var här i Sverige. Kollegor som jobbade i and- ra länder kunde knappt ta sig hem, säger Christina Svärdström.

Det sista jobbet som ställdes in var en festival i Köpenhamn. Idag kan hon inte ens åka över gränsen till Danmark. Men från olika delar av världen får hon uppgifter om hur situationen ser ut för dem som jobbar med musik, teater och andra kulturevenemang. Skillnaderna är stora och i bland annat Berlin och Storbritannien har egenföretagare i kultursektorn snabbt fått ta del av stöd utan omständlig administration.
– Här i Sverige hamnar egenföretagare vid sidan om. Inte minst alla inom kulturområdet som inte är konstnärer, men som ser till att alla turnéer, konserter och föreställningar kan genomföras. De försvinner liksom bort och nämns inte. Bland politiker och på myndigheter som ska fördela pengar får man känslan av att det saknas kunskap om alla dem som gör så att kulturen lever, och hur deras arbetsvillkor ser ut, säger Christina Svärdström.

Tillsammans med några engagerade kollegor har hon försökt göra en uppskattning av hur många personer som på olika sätt jobbar med att få kulturlivet att fungera. Men det är svårt att hitta korrekta siffror i ett så pass spretigt arbetsområde.
– Jag blir lite provocerad av nyheter om olika varsel, då ett varsel innebär att folk fortfarande har jobb. För oss scenarbetare försvann alla jobb från en dag till en annan. Väldigt många är helt utan skyddsnät och inte heller hjälpta av de åtgärder som hittills har presenterats, säger Christina Svärdström.

SOM MEDLEM I TEATERFÖRBUNDET för scen och film vill hon bryta gamla mönster som lever kvar, få fler att gå samman och engagera sig för tryggare arbetsvillkor genom sina nätverk. Då blir också hennes yrkesområden mer synliga.
– För mig som har eget företag finns det en del åtgärder att ta till. Men det har tagit tid jämfört med i andra länder. Vi bakom scenen kan inte ta del av kulturstöd på samma sätt som kulturutövare, säger Christina Svärdström.

Det stöd hon kan få bygger till stor del på att låna pengar av sig själv, vilket inte är särskilt bekvämt när framtiden är så pass oviss. En tillfällig trygghet kan skapas genom periodiserad skatt, uppskjutna skatteinbetalningar och sociala avgifter. Villkoren för a-kassan är ändrade och det går nu att låta företaget vara vilande två gånger för att ta del av ersättningen. Vid presstopp kan endast de med aktiebolag permittera sig själva. Inte de med enskild firma – en orättvisa som Teaterförbundet och Klys påpekat.

Än så länge är det för tidigt att säga vilka effekter de olika åtgärderna kommer att ha. Under tiden kommer Christina inte att sitta still, utan fortsätta skapa diskussion och uppmärksamhet kring hur verkligheten ser ut för alla som jobbar vid sidan av scenen.
– I längden kan det som just nu händer kanske leda till något positivt. Bristerna i branschens arbetsförhållanden syns nu tydligt. Hittills har de varit ett normaltillstånd men kan förändras, säger Christina Svärdström innan det är dags att gå till studion hon delar med några kollegor för att mixa ett par låtar, men också tillsammans fundera över hur de ska kunna få ihop till hyresinbetalningarna framöver.

Text: Peter Rehnfeldt

Foto: Katie Frost

Nr 3/20

Detta ingår i krispaketen för företagare med enskild firma:
Anstånd med skatteinbetalningar: Skjuta upp inbetalningar och få tillbaka redan inbetalda skatter. Skatteverket debiterar ränta för lånet och pengarna ska betalas tillbaka inom 12 månader.
Sänkta arbetsgivaravgifter: Personer med enskild firma kan få sänkt arbetsgivaravgift med upp till 18 700 kronor för 2020. • Anstånd med momsen: Alla egenföretagare kan få anstånd med moms- inbetalningen under 2020.
A-kassa om företaget läggs vilande: I vanliga fall får detta endast göras en gång under en femårsperiod. Under 2020 är möjligt att lägga företaget vilande även om du har gjort det en gång under de senaste fem åren. Regler för korttidsarbete: De med enskild firma har inte rätt till korttidsarbete. Teaterförbundet har tagit upp frågan i diskussioner med regeringen som en åtgärd för att underlätta för egenföretagare.
Regler för sjuklön/karens: En enskild firma ansöker om ersättning hos försäkringskassan i form av sjukpenning upp till 14 dagar.

Detta ingår i krispaketen för företagare med aktiebolag:
Anstånd med skatteinbetalningar: Skjuta upp inbetalningar och få tillbaka redan inbetalda skatter. Skatteverket debiterar ränta för lånet och pengarna ska betalas tillbaka till statskassan inom 12 månader.
Så mycket pengar kan du få: All inbetald skatt, arbetsgivaravgifter och moms under maximalt tre månader för perioden januari 2020 till september 2020.
Om du har anställda: Staten tar över sjuklöneansvaret och ger ersättning för hela beloppet av en anställds sjuklön. Vanligtvis betalar arbetsgivaren sjuklön de första 14 sjukdagarna, men stödet innebär att staten tar över den kostnaden under åtminstone april och maj och ersätter arbetsgivaren i efterhand.
Regler för korttidsarbete: Egenföretagare med aktiebolag eller handelsbolag kan använda sig av möjligheten till korttidsarbete och permittera sig själva.
Regler för sjuklön/karens: Ett aktiebolag betalar ut sjuklön som vanligt och ansöker om ersättning hos Skatteverket för kostnaderna i sin arbetsgivardeklaration.