Ny filmsatsning i Region Stockholm

Region Stockholm och Stockholms stad etablerar ett nytt produktionscentrum för filmproduktion. I höst skrivs ett samarbetsavtal.
– Det kan bli ett startskott till något nytt, kommenterar Simon Norrthon beslutet.

 

REGION STOCKHOLM kommer därmed att gå in och stötta långfilmen på ett annat sätt än tidigare.
– Filmproduktionen i Stockholm har inte varit så bra organiserad, säger Cecilia Elving (L), ordförande i Region Stockholms kulturnämnd.
I andra regioner har filmpoolerna organiserat sig i aktiebolagsform. Huvudstadsregionen har nu beslutat sig för att gå på samma bolagsform. Under 2021 ska bolaget vara igång.

Hittills har Stockholms stad varit medlem i Film Capital, medan regionen drivit Film Stockholm som genom Filmbasen stöttar talangutveckling och kort- och dokumentärfilm. Nu är Stockholms stad och Region Stockholm överens om att de får bättre kraft och resultat om de samarbetar på ett nytt sätt.
– Det har varit för lite pengar i omlopp i Stockholmsregionen, och vi kommer att göra samordningsvinster på detta sätt. Det har också varit otydligt i Stockholm vart man vänder sig i filmsammanhang. Det ändrar vi på nu. Filmproduktionen får både ett närings- och kulturperspektiv. Stockholm som region ska helt enkelt bli en mer attraktiv inspelningsplats, fortsätter Cecilia Elving.

En avsiktsförklaring har klubbats både i staden och i regionen, och ett samarbetsavtal mellan Stockholms stad och Region Stockholm ska utformas under hösten. Den gemensamma satsningen ska omfatta minst 15 miljoner kronor i stöd till filmproduktionen.
– Det kommer att bli jättebra när allt är klart, även om det är mycket jobb kvar. Vi kommer att inleda en dialog med andra kommuner och med näringslivet under hösten. Det är en styrka ju fler som vill vara med. Men regionen och staden utgör grunden, säger Cecilia Elving.

Text: Magdalena Boman

Nr 3-20