Caroline anlitade faktureringsföretag – a-kassan krävde tillbaka ersättning

Scenografen Caroline Romare krävdes på 135 000 kronor från a-kassan som följd av att hon anlitat faktureringsföretag. Med stöd från Teaterförbundet för scen och film slapp hon kravet. Faktureringsföretag utgör en gigantisk gråzon på arbetsmarknaden.
– Men kravet i sig följde regelverket, säger David Grepo, jurist på förbundet.

SOM SCENOGRAF FÖREDRAR Caroline att ta jobb som anställd om hon kan, men det händer att arbetsgivare kräver att hon fakturerar. Tidigare hade hon en enskild firma för de mindre uppdragen hon var tvungen att fakturera för. Under en period med små barn stod hon utan uppdrag. Det ledde till att Caroline valde då att lägga ner sin firma för att kunna få a-kassa under några kortare perioder mellan uppdrag.
– Det är ju inget nytt under solen att det uppstår glapp mellan uppdragen. Faktureringstjänster har ju under senare år lanserats som ett bra alternativ till att ha egen firma. Men plötsligt krävde de tillbaka i stort sett varenda krona jag fått ut från a-kassan, säger hon.

I sin kontakt med a-kassan har Caroline alltid varit transparent. Så fort hon har fått någon förfrågan på jobb som uppdragstagare har hon vänt sig till a-kassan för att få reda på hur hon ska hantera dessa. Och 2019 kom bakslaget. A-kassan krävde att hon skulle betala tillbaka all a-kassa från 2015 och framåt, eftersom kassan betraktade henne som en självständig uppdragstagare.
– Det finns ingen preskriptionstid på hur långt tillbaka kassan kan gå med sina krav.

2018 var ett år då hon hade fyra uppdrag med lön. Samtidigt fick två fria produktioner som Caroline jobbade för kulturstöd, varav båda sattes upp på Kulturhuset Stadsteaterns Fri scen.
– Vi fick ett kulturstöd om 200 000 kronor som vi fördelade mellan oss i gruppen. Den summa jag fick del av var jag tvungen att ta ut via faktureringstjänster, säger Caroline.

Utöver det var hon nominerad att delta i en internationell tävling åt Statens historiska museer, i syfte att få ett uppdrag att göra en utställning åt Skokloster. För att få ut lön för pitchen måste hon fakturera, likaså sa hon ja till ett uppdrag åt Svenska Handelsbanken att göra ett pepparkakshus med ersättning per faktura.
– Det var några små summor som i stort sett motsvarade två låga månadslöner. Så jag ringde a-kassan och frågade hur jag skulle göra med dessa uppdrag, men fick inga tydliga svar. Det ledde till att jag tog dessa uppdrag via företag som fungerar som en länk mellan arbetsgivare och arbetstagare. Så här i efterhand tycker jag att a-kassan borde ha upplyst mig om att jag skulle säga nej till uppdragen.

UNIONEN SOM BETALADE ut a-kassan hävdade i ett brev att Caroline gjort dessa uppdrag på ett företagsliknande sätt, varför hon skulle bli skyldig att betala tillbaka 135 000 kronor. Caroline skrev ett ilsket brev tillbaka och poängterade att hennes huvudsakliga inkomster kommer från anställningar.
– Jag ser det som det slutliga beviset på att socialförsäkringssystemet och kultursektorn är två helt skilda system. De betraktar mig som egenföretagare fast jag lyfter mer än 80 procent av mina inkomster som anställd.

På Teaterförbundet för scen och film konstaterade juristen David Grepo att a-kassan felaktigt hade klassat Caroline som egenföretagare. Han tog sig an ärendet och skickade ett yttrande till Unionens a-kassa.
– A-kassorna avgör om du är en osjälvständig eller självständig uppdragstagare. Är du osjälvständig är det möjligt att få ersättning, men betraktas du som självständig uppdragstagare får du i regel avslag på att få a-kassa, säger David Grepo.
Detta kan ske även om du egentligen är osjälvständig. Det krävs egentligen bara att du haft fler än två uppdrag för att a-kassan ska betrakta dig som självständig. Så ser praxis ut, förklarar David.
– Det finns alltså risk för att du drabbas av ett beslut om återbetalning av a-kassa om du anlitar faktureringstjänster mer än två gånger, fortsätter han.
A-kassan ställer kontrollfrågor för att bedöma självständigheten, och frågade Caroline Romare om arbetet utförts i arbetsgivarens lokaler.
– Det gjorde mig rasande. För oavsett om jag är anställd eller inte, så ser mitt förberedelsearbete ut precis på samma sätt. Hos a-kassan tycks de inte ha en aning hur vår bransch fungerar, säger hon.

Caroline Romare undgick betalningskravet för att David Grepo hävdade att hon inte skulle ses som företagare. Dessutom hade hon handlat i god tro och hela tiden varit öppen och ärlig med de uppdrag hon haft, liksom frågat om råd hur hon skulle göra för att göra rätt. Därmed avskrevs återbetalningskravet, men a-kassan betraktar henne fortsättningsvis som företagare.

IDAG HAR CAROLINE Romare återupptagit sin enskilda firma. Hon är själv med i a-kassan som en solidaritetshandling och uppmanar alla att ta del av det trygghetssystem som trots allt finns. Hon vet att hon som kulturarbetare hamnar i en gigantisk gråzon, även utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, om hon anlitar faktureringstjänster.
– Det kan bli stora problem av att anlita egenanställningsföretag. Och det råder fortfarande en mycket knapphändig praxis på området, säger David Grepo.

Text och foto: Magdalena Boman

Nr 2-20

• Arbetsmiljöverket har inlett en omfattande inspektion av landets alla fakturerings- och egenanställningsföretag, då det råder stora oklarheter kring vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna när faktureringsföretag anlitas.