Corona slår hårt mot verksamma inom scen och film visar ny enkät

Många på scen- och filmområdet har förlorat sina inkomster i ett slag på grund av coronaviruset. Värst drabbade är frilansande egenföretagare som inte kan ta ut lön, men även visstidsanställda har drabbats hårt och förlorat sina inkomster. Det visar en ny enkät som Teaterförbundet för scen och film gjort bland sina medlemmar.

 

– Situationen är akut för många av våra medlemmar. De lever på små marginaler och många vet inte hur de ska betala hyran nästa månad, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.
Enkäten undersöker vilka effekter coronaviruset har fått för förbundets medlemmar.

2 400 personer har svarat på frågorna, vilket innebär en 40 procentigt svarsfrekvens, något som är ett bra underlag för förbundets fortsatta arbete.
Redan idag har 65 procent av egenföretagarna förlorat sina framtida uppdrag, och närmare två tredjedelar av dem har inte möjlighet att ta ut lön de närmaste månaderna.
Likaså har 56 procent av de visstidssanställda, och personer som anlitar faktureringsföretag, förlorat sina framtida uppdrag.
– Vi har länge påpekat att trygghetssystemet inte är anpassade utifrån våra medlemmars situation, och att de faller igenom de skyddsnät som finns, exempelvis a-kassa och sjukpenning.

En stor fråga handlar om möjligheten att få a-kassa. 71 procent av samtliga svaranden anger att de är medlemmar i a-kassan.
Men förutsättningarna för att kunna ta del av a-kassa upplevs som begränsad. Några anger att de gått ut ur kassan gå grund av att de har behov av att vara egenföretagare för att kunna ta uppdrag. Andra anger att de har få a-kassedagar kvar eftersom de redan behövt lyfta ersättning under mellanliggande arbetsperioder, och att de därmed har få eller inga dagar kvar till sommaren.

– Vi välkomnar regeringen senaste krispaket riktat mot småföretagarna. En del av insatserna kan underlätta situationen även för vissa av våra medlemmar. Sådana som handlar om att lyfta bort kostnader. Men uteblivna intäkter är det stora problemet för våra medlemmar. Vi hoppas nu på fler reformer som gör a-kassan tillgänglig för fler, säger Simon Norrthon, ordförande för Teaterförbundet för scen och film.

• 2 400 medlemmar svarade på enkäten under perioden 19-23 mars.
• Huvuddelen av de svarande (61 procent) arbetar inom scenkonstområdet.
• 19 procent är verksamma inom film/tv-området
• 20 procent jobbar både inom scenkonst/film/tv-området.
• Drygt hälften av de visstidsanställda (56 procent) har blivit av med arbete eller uppdrag
• 65 procent av egenföretagare har förlorat framtida arbete eller uppdrag, och 30 procent misstänker att framtida uppdrag kommer att ställas in.

• 30 procent av de som svarade på enkäten är egenföretagare