Intensivt arbete för att motverka Coronavirusets effekter

Coronakrisen slår hårt mot scenkonsten. Utan ekonomiska åtgärder riskerar många verksamheter att slås ut. Teaterförbundet för scen och film bidrar nu till att nödvändiga politiska beslut kan fattas så snart som möjligt.

Den senaste tiden har Teaterförbundets arbete riktats mot att minska de ekonomiska följderna av Coronaviruset. Inställda föreställningar och minskade inkomster inom scenkonsten skapar stor oro.
– De krispaket som regeringen hittills presenterat träffar inte våra yrkesgrupper. Många är frilansare och egenföretagare och omfattas inte av åtgärderna, säger Simon Norrthon, ordförande för Teaterförbundet för scen och film.

Just nu är arbetet intensivt för att ge vägledning åt politiker och myndigheter. En lång rad kulturorganisationer är delaktiga. Målet för att få fram åtgärder som kan öka tryggheten för alla som jobbar inom kultursektorn.
– Regeringen har varit snabb med att skapa en dialog. De har fått en bild av vad som behöver göras och ser över vilka former av stöd som är aktuella, säger Simon Norrthon.
Det kan det handla om att öppna upp trygghetssystemen så att även egenföretagare kan få tillgång till a-kassan och Försäkringskassan, eller att de helt enkelt ska kunna permittera sig själva. Det kan också handla om ekonomiska tillskott för fria scener och institutioner.
– På kort sikt handlar det om att mildra en oerhört pressad situation. På lång sikt gäller det att få tillbaka förtroendet och vanorna hos publiken så att landets scener kan leva upp på nytt, säger Simon Norrthon.
En viktig del är även att förbundet har kapacitet för att ge stöd till alla medlemmar som hör av sig. Många behöver hjälp med frågor om avbokningar, uteblivna kontrakt och uppskjutna betalningar.
– Läget är allvarligt. Scenkonsten är extra utsatt. Men vi ska göra allt vi kan för att klara av det här och komma tillbaka med full kraft, säger Simon Norrthon.

Text: Peter Rehnfeldt

Bild ovan: Flera kulturorganisationer, där bland Teaterförbundet för scen och films ordförande Simon Norrthon kallades på måndagen till möte med kulturministern, socialförsäkringsministern och arbetsmarknadsministern.