Netflix tecknar unikt avtal med Teaterförbundet

Netflix är den strömningstjänst som blir först med att ingå ett övergripande avtal med Teaterförbundet om ersättning för upphovsrätt. Många skådespelare och filmarbetare kan därmed få återkommande ersättning för sina insatser i Netflix-serier.

 

Teaterförbundets rättighetsbolag har under lång tid förhandlat med Netflix och andra internationella strömningsbolag kring upphovspersoners ersättningar. Det har då gällt enskilda produktioner. Nu är ett generellt avtal i hamn där båda parter är överens om vad som ska gälla för serier som skapats av Netflix i Sverige.

– Vi är väldigt glada över att ha träffat en överenskommelse. Under förhandlingarna har båda parter visat ett stort engagemang för att nå en överenskommelse som vi hoppas ytterligare kan stärka det svenska kulturlivet, säger förbundets Ulf Mårtens, VD Rättighetsbolaget och chefsförhandlare för upphovsrättsfrågor.
För de medlemmar i Teaterförbundet som arbetar för Netflix kan avtalet ge upphovsrättsersättning i flera led. Först en inledande ersättning, sedan en rörlig ersättning som utgår från antalet strömningar, och till sist ytterligare ersättning om Netflix säljer produktionen vidare.

Men det handlar samtidigt om en marknad som förändras väldigt snabbt. Olika tekniska lösningar gör att produktionerna kan bli tillgängliga för publiken på helt nya sätt.
– Vi kan inte stå avtalslösa med en så stor aktör som Netflix. Det här är ett prövoavtal som kommer att utvärderas. Faller det väl ut så kan det ligga till grund för framtida överenskommelser eller justeras om så behövs. Det är än så länge ett stort steg att vi nu hittat en form för hur ersättningarna kan se ut framöver, säger Ulf Mårtens.

Det nya avtalet är bara ett av alla som Teaterförbundet för scen och film arbetar med när det gäller upphovsrättsersättningar. Sammanlagt fördelas mer än 121 miljoner kronor varje år till rättighetshavare genom ingångna avtal. Främst via Rättighetsbolaget men också genom organisationerna Copyswede och SAMI.

Text: Peter Rehnfeldt

Foto: Felix Sandman och Hanna Ardéhn i det första svenska Netflix-dramat "Störst av allt".