Nytt avtal ger bättre ersättning för manusbundna serier

Två nya avtal för upphovsrättsersättning gäller sedan årsskiftet. De säkrar att medlemmar i Teaterförbundet för scen och film får fortsatt betalt för insatser i manusbunda tv-serier.

 

PRODUKTIONEN AV tv-serier är större än någonsin i Sverige. Nya och gamla tv-kanaler och strömningstjänster konkurrerar om publiken, till stor del med nyproducerade dramaserier. Framöver väntar ersättning i form av royalties för många som står bakom eller medverkar i tv-serierna.
– Avtalen som tecknades före årsskiftet gäller manusbundna produktioner, dels för SVT, dels för bolag som är medlemmar i Medieföretagen. De är förlängningar av tidigare försöksavtal, där ersättningarna bygger på procentsatser av den sammanlagda produktionskostnaden, berättar Pontus Lenke, jurist på Teaterförbundets rättighetsbolag.

Både SVT och Medieföretagen har tidigare kommit överens med Teaterförbundet för scen och film om att försöksavtal ska gälla för manusbundna tv-serier. Upphovsersättningar av andra produktioner styrs vanligtvis av kollektivavtal.
– Anledningen till att vi tecknar försöksavtal inom det här området är att marknaden förändras så snabbt. Strömningstjänster och andra tekniska lösningar gör att produktionerna blir tillgängliga för publiken på helt nya sätt, säger Pontus Lenke.

Försöksavtalen gäller cirka två år, och ger möjlighet till utvärdering och omförhandlingar om marknadsläget förändras.
– Båda avtalen säkrar ersättningar till upphovspersoner och medverkande. Procentsatserna för hur mycket pengar det handlar om har dessutom höjts jämfört med tidigare, säger Pontus Lenke.

De nya avtalen är bara två av alla som Teaterförbundet för scen och film arbetar med när det gäller upphovsrättsersättningar. Sammanlagt fördelas mer än 121 miljoner kronor varje år till rättighetshavare genom ingångna avtal, främst via rättighetsbolaget men också genom organisationerna Copyswede och Sami.
Bland dem som tar del av pengarna finns de flesta yrkesgrupper som är anslutna till Teaterförbundet för scen och film. För alla dem som arbetar med manusbundna tv-serier ser upphovsrättsersättningarna ut att öka rejält de närmaste åren.

Text: Peter Rehnfeldt

Nr 7-19