Teaterförbundet avvecklar faktureringstjänsten

Faktureringsservice läggs ned. Det innebär att det inte längre kommer att gå att använda Teaterförbundet för scen och film som mellanhand när en arbetsgivare kräver faktura. Anledningen till nedläggningen är juridiska snårigheter som gör att Teaterförbundet inte kan ansvara för arbetsmiljön på de arbetsplatser där frilansare utför uppdrag.

 

DET GÅR INTE ihop för oss som fackförbund att bedriva en faktureringstjänst eftersom vi inte kan ta arbetsgivaransvar och garantera att kraven enligt arbetsmiljölagen uppfylls hos frilansarnas uppdragsgivare, säger Simon Norrthon, förbundsordförande för Teaterförbundet för scen och film.

Den så kallade gigekonomin gör att allt fler frilansare, och personer som extraknäcker, använder sig av egenanställnings- eller faktureringsföretag istället för att starta eget.

Teaterförbundet för scen och film har sedan 2003 erbjudit medlemmarna möjligheten att kunna fakturera via Servicebolagets faktureringsservice. Det innebär att Teaterförbundets Servicebolag har fakturerat uppdragsgivaren, betalat in skatt och arbetsgivaravgift samt betalat ut ersättningen till den som använt tjänsten.

Men det finns oklarheter och snårigheter när det gäller vem som bär arbetsmiljöansvar. Är det fakturerings- och egenanställningsföretaget eller frilansarens uppdragsgivare?

Dilemmat har blivit än tydligare efter en principiellt viktig dom i kammarrätten där egenanställningsföretaget Cool Company AB frias från arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön eftersom det saknades ett skriftligt avtal om uppdraget innan det utfördes. Det är första gången arbetsmiljöansvar för egenanställda prövas rättsligt.

DET HÄR HAR HÄNT: Vid en inspektion vid ett byggprojekt upptäckte Arbetsmiljöverket att en person som arbetade på ett tak saknade fallskydd. Han uppgav att hans arbetsgivare var företaget Cool Company och Arbetsmiljöverket utdömde en sanktionsavgift på 400 000 kronor till företaget. Om det hade handlat om ett vanligt anställningsförhållande skulle historien slutat med att företaget betalat avgiften. Men så var ju inte fallet.

Cool Company överklagade sanktionsavgiften till kammarrätten då företaget menade att de inte hade ansvar för arbetsmiljön eftersom man inte hade något avtal med arbetstagaren eller uppdragsgivaren när arbetet utfördes. Kammarrätten gick på företagets linje. Rätten konstaterade att Cool Company inte kunde anses vara arbetsgivare åt mannen, eftersom de inte hade något avtal varken med mannen eller med uppdragsgivaren vid det tillfälle som arbetet utfördes. Det faktum att Cool Company i efterhand fakturerat arbetet åt mannen ändrar inte bedömningen. Kammarrätten konstaterade därför att att Cool Company inte inte hade arbetsgivaransvar och därför inte skulle påföras sanktionsavgift för den bristande arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket nöjde sig inte utan överklagade domen till nästa instans, Högsta förvaltningsdomstolen, som än så länge inte tagit ställning i ärendet.
– Även våra medlemmar som använder vår faktureringsservice fakturerar i allmänhet först när uppdraget är klart vilket gör att vi inte har något avtal med kunden innan dess, säger Madeleine Wagemyr, jurist och förhandlingschef på Teaterförbundet för scen och film.

ARBETSMILJÖVERKET HAR NU inlett en omfattande inspektion av landets fakturerings- och egenanställningsföretag, där bland annat Teaterförbundets faktureringsservice varit ett av de företag som granskats. Det har bidragit till att Teaterförbundet nu beslutar att lägga ned sin faktureringstjänst.

Från början fick faktureringstjänsten in knappt 100 uppdrag per år. Idag är motsvarande siffra runt 400.
Madeleine Wagemyr framhåller att det ursprungliga syftet inte var att fungera som ett alternativ till att starta eget företag.
– Vi startade tjänsten för att kunna hjälpa anställda som tog extra uppdrag utöver sitt vanliga arbete, förklarar hon.

Den långsiktiga lösningen på problemet är att frilansar i högre utsträckning ska bli anställda av sina uppdragsgivare, enligt både Madeleine Wagemyr och Simon Norrthon.
– Många som använder sig av faktureringsservice arbetar för kommuner, regioner, myndigheter och stora företag. De har råd att projektanställa men undviker det eftersom de inte vill riskera att människor blir ”inlasade”. Vi är visserligen för fri rörlighet på arbetsmarknaden men det står inte i motsättning till anställningar och rätt till trygghetssystemen med pensionsinbetalningar, semester och sjukersättning, säger Simon Norrthon.

Text: Gertrud Dahlberg

Nr 7-19