Simon Norrthon

Vårt nya namn blir en smärtsam och rolig process

SKA TEATERFÖRBUNDET FÖR scen och film byta namn? På riksstämman 2018 beslutades att vi i förbundsstyrelsen ska lägga fram ett förslag på nytt namn som förbundsmötet 2020 kan ta beslut om. Men varför ska vi göra det – det har ju funkat så bra hittills, och det är ett både känt och etablerat varumärke?

För 125 år sedan bildades Svenska Teaterförbundet vilket gör oss till ett av de äldsta förbunden i sitt slag. Att byta namn har varit uppe många gånger tidigare, men hittills har vi valt mindre ändringar istället för att helt byta. ”Svenska” togs bort i början av 2000-talet och för 10 år sedan lade vi till ”för scen och film”. Men även om ambitionen med det senaste tillägget var att inkludera fler säger de flesta fortfarande bara Teaterförbundet.
När förbundet bildades var vi ett förbund som samlade både teaterchefer och skådespelare. Med dagens ögon var det en udda medlemskombination men det var därför vi tog det namn vi tog. Våra nordiska grannar bildade separata skådespelarförbund och regissörsförbund, men vi bildade ett teaterförbund. När sedan cheferna lämnade och vi blev ett mer renodlat fackförbund visade det sig vara ett bra namn då det var brett nog att rymma fler yrkesgrupper. Snart representerade vi alla som arbetade på teatern förutom musikerna som organiserade sig i Musikerförbundet. Sen kom filmen.

Ju mer filmindustrin växte, desto mer specialiserad blev arbetskraften. När sedan tv:n kom började teaterprefixet bli ett problem för rekrytering. Det blev också tydligt att det inte beskrev riktigt bra vilka vi är och vilka områden vi täcker – vi är ju faktiskt ett filmförbund också. Förutom att de som arbetar med film och tv har svårt att förstå hur ”ett teaterförbund” kan ha kompetens att representera dem, har det alltid funnits röster från dans-, cirkus- och operakonsten som också önskat sig ett mer inkluderande namn.

ETT NAMN ÄR INTE BARA ett namn, det är identitet, historia och minnen. Det signalerar vilka vi är och vart vi ska. Vilket namn vi än landar i kommer det vara en delvis smärtsam process att göra sig av med det namn vi haft så länge. Vi är ett fackförbund som är nära våra medlemmar, ofta långt efter det att de slutat arbeta. Medlemskapet är en solidarisk handling gentemot kollegorna samtidigt som den fackliga gemenskapen är viktig för att vara i kontakt med sitt skrå och sitt konstnärskap. Vilket namn vi än landar i måste vi fylla det med mening och innehåll, nya minnen av människor, möten och förhandlingar. Att överge ett så etablerat namn som vi har kommer inte bli lätt, men det är dags.
Vi behöver ett namn som på ett bättre sätt beskriver vilka vi faktiskt är idag och som inte står i vägen för ett medlemskap för den som arbetar inom våra avtalsområden.

UNDER HÖSTEN HAR vi haft namn-workshops i förbundsstyrelsen tillsammans med representanter från alla yrkes- och lokalavdelningsstyrelser. Målet är att lägga fram ett namn som är så väl förankrat bland medlemmarna så att vi kan ta beslut i juni.
Om förbundsmötet säger ja, kommer sen det roliga arbetet med att fylla det nya namnet med innehåll. Vi verkar inom expansiva medierade branscher såväl som traditionella traderande konstformer. Det nya namnet ska kunna rymma allt det vi är och vara hållbart framåt. I den tid som är och ligger framför oss kommer våra medlemmar vara viktigare än någonsin för att gestalta världen omkring oss. Då ska vi också organisera och företräda alla som arbetar inom våra områden. Jag ser fram emot att leda det arbetet.

Tack till alla förtroendevalda i hela landet för ert fantastiska engagemang under året som gått!

SIMON NORRTHON
Ordförande

Nr 7-19