#metoo – så ska förändringen fortsätta

Två år har gått sedan de första #metoo-upproren skakade om scenkonsten i Sverige – och i världen. Den 8 november ordnar Svensk scenkonst och Teaterförbundet för scen och film ett seminarium om vad som gjorts sedan dess och hur det gemensamma arbetet mot trakasserier nu går vidare.

VID STARTEN AV #metoo-rörelsen hösten 2017 var uppmärksamheten kring trakasserier inom scenkonsten extra stor. Men både fack och arbetsgivare var också snabba med att vidta åtgärder, bland annat genom att ta fram en gemensam handlingsplan. Sedan dess har ett stort antal utbildningsinsatser, arbetsplatsenkäter, rapporter, visselblåsarsystem och konkreta handlingar bidragit till att tidigare maktstrukturer och tystnadskulturer kunnat brytas.

Men var står vi nu egentligen? Har debatten börjat handla mer om uthängningar och enskilda personer än om att bryta de osunda strukturer som #metoo lyfte fram? Har mäns attityder förändrats?

Det är några frågor som Svante Tidholm från organisationen Män kommer att berätta om på seminariet. Organisationen Män arbetar mot destruktiva normer och mäns våld mot kvinnor.

En ny studie från organisationen visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor efter #metoo, men samtidigt har få rannsakat sitt eget beteende. Ett resultat som kan vara värt att beakta i det fortsatta arbetet mot sexuella trakasserier.

VID SEMINARIET medverkar också Leili Falsafi som är expert på förändringsarbete och organisationsutveckling. Hon kommer bland annat att diskutera hur arbetsplatserna kan arbeta för att skapa ett öppet klimat och en inkluderande arbetsmiljö.

Tillsammans med Christina Björklund, vd vid Göteborgsoperan och Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film diskuterar hon även bland annat hur olika strukturer, föreställningar och hierarkier kan försvåra arbetet med att skapa arbetsplatser fria från alla former av trakasserier.

Text: Peter Rehnfeldt

Nr 6-19

Datum: Fre 8 nov kl. 14.00–16.00.
Plats: Folkoperan, Hornsgatan 72 i Stockholm (T-bana Mariatorget). Seminariet kommer att strömmas och finnas tillgängligt på www.teaterforbundet.se.
• Även filmsidan ordnar en sluten branschträff på årsdagen av #metoo på biograf Grand i Stockholm.