Kraftig stärkning av upphovsrätt med ny lag

Senast i juni 2021 ska en ny lagstiftning om upphovsrätt börja gälla i Sverige. Då ökar möjligheterna för Teaterförbundets medlemmar att få betalt för sina verk. Just nu pågår ett samarbete för att de nya lagarna ska ge så rimliga ersättningar som möjligt.

 

NYLIGEN SAMLADES flera svenska kulturskaparorganisationer på ett seminarium i Stockholm. Arrangörer var Klys, Sami och Stim. Tillsammans ska dessa organisationer nu ge stöd åt justitiedepartementet som ska ta fram ett förslag på hur EU:s nya upphovsrätt, det så kallade DSM-direktivet, ska föras in i svensk lagstiftning. Seminariet gav tillfälle till att öka kunskaperna men också till diskussioner om vad som är viktigt att ta hänsyn till i den nya svenska lagstiftningen.
– Det här är ett stort genombrott. I den digitala världen som sträcker sig över landsgränserna har rättighetsinnehavare tidigare inte kunnat möta stora internetplattformar som Youtube och Facebook i avtal om hur olika verk får spridas. Nu kommer det inte längre gå att undvika överenskommelser mellan olika parter, berättade Jan Rosén, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Men för att kunna påverka den svenska lagstiftningen gäller det att agera snabbt. Redan i vår ska ett förslag presenteras av regeringen. Innan dess måste kulturskaparnas gemensamma referensgrupp enas kring en rad punkter.
– Den närmaste tiden koncentreras till att tolka och besvara frågor om vilket ansvar stora företag ska ha när de tjänar pengar på upphovsrätträttsligt skyddat material som sprids på nätet, säger Pontus Lenke, jurist på Teaterförbundets Rättighetsbolag, som ingår i referensgruppen.

En annan viktig del i den nya lagstiftningen handlar om transparens, inflytande och kontroll.
– Det gäller att både kunna se hur ens verk används och få lämplig ersättning för hur verken nyttjas. Man ska också ha rätt att återkalla rättigheter om de används på fel sätt, till exempel inte alls, säger Pontus Lenke.

Förhoppningarna på det nya regelverket är stora. Mycket pekar mot att det blir den största kulturpolitiska reformen hittills under 2000-talet.

Text: Peter Rehnfeldt

Nr 6-19

Klys, Sami och Stim samlar 100 000-tals kulturarbetare vars upphovsrätt berörs av EU:s nya DSM-direktiv (Digital single market), som klubbades i EU-parlamentet i år.