Repris på efterfrågad kurs för filmare

Hur jobbar vi förebyggande mot sexuella trakasserier? Är det okej att schemalägga övertid? Vad händer om vi arbetar utan rast i fem timmar och därmed bryter mot 5-timmars-regeln? Det och mycket mer besvarades på en endagskurs för filmare som arrangerades av Teaterförbundet för scen och film. Nu blir det repris.

KURSEN HAR VARIT efterfrågad sedan tidigare och utgick till stor del från frågor som filmarbetare ofta ställer till Teaterförbundets medlemsrådgivning.
– Dagen blev verkligen lyckad med mycket diskussioner och erfarenhetsutbyte. Därför kommer vi nu att köra ”en favorit i repris” och hålla ytterligare en kurs med samma upplägg efter årsskiftet, säger Eleonor Fahlén, regionalt skyddsombud, som tillsammans med juristen Fredrik Engdahl är kursansvariga.

Arbetsmiljökursen kommer också vid nästa tillfälle att vara gratis för medlemmar i Teaterförbundet för scen och film och vända sig främst till produktionsledare, FAD, erfarna koordinatorer, skyddsombud, fackligt förtroendevalda och personer med a-funktion på en avdelning. Även den kommande kursen ska till viss del utgå från innehållet i den så kallade Green Card-utbildningen, det vill säga kompetens om diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning med fokus på sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier. Filminstitutet kräver numera att filmproducenter och produktionsbolag ska ha dokumenterad kompetens för att få produktionsstöd.
– Under kursen går vi också genom arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, kollektivavtalet, schemaläggning, dygnsvila med mera, förklarar Eleonor Fahlén.

Under kursdagen, som hölls i Teaterförbundet för scen och films lokaler i Stockholm, i slutet av augusti deltog 17 personer från hela landet.
– Det blev tydligt att det finns ett uppdämt behov av att diskutera arbetsmiljö, lagar och regler och hur de ska tillämpas i praktiken. Kursdeltagarna lärde av varandra och delade med sig av sina funderingar och egna erfarenheter från filminspelningar. Det gjorde dagen levande och kul, säger Eleonor Fahlén.

Nästa kurs kommer troligen att hållas i januari men exakt datum är än så länge inte bestämt.

Text: Gertrud Dahlberg

Nr 5-19