Intima scener kräver extrem tydlighet

– Det går en fin skiljelinje mellan att vara öppen och att vara sårbar. Skiftet sker på ett ögonblick och skadan kan vibrera länge i kroppen. Det säger engelskan Ita O´Brien, under ett seminarium på scenkonstbiennalen i Sundsvall, där hon berättar om sitt regelverk för intima scener.

 

ARBETET MED INTIMA SCENER kräver vaksamhet och närvaro. Skådespelare är ofta villiga ja-sägare, vilket kan leda till att de går över sina gränser för vad som faktiskt är acceptabelt för dem. Det är ett av skälen till att Ita O´Brien tillsammans med kollegor på flera håll i världen bildat ett skrå för Intimacy coordinators.
– Metoo-rörelsen visade att mycket olyckligt händer. Redan på skolorna, med lärare som inte alltid agerar professionellt. Elever lämnas ensamma att improvisera, vilket är fullständigt fel. Det ska alltid finnas en tredje part i rummet, säger Ita O´Brien.

Intima scener ska tjäna innehållet i texten, regissörens vision, karaktären och relationen med motspelaren. Intimiteten måste kännas äkta. Då krävs förberedelse och en noggrann koreografi som lösgör skådespelarens professionalism och inte fjättrar energin, fortsätter hon.

Med ett regelverk kan du tidigt säkerställa en öppen kommunikation mellan agenter, producenter och skådespelare inför en produktion, konstaterar Ita O´Brien.
– Skådespelare kallas till både auditions och inspelningar utan detaljerade beskrivningar av vad de ska göra. Det står bara att arbetet innehåller nakenscener. Vad det innebär, vet man inte. Detta vill vi få bukt på. Det du är i ditt privata liv eller vilket kön du är, har inget att göra med ditt professionella jag. Allt handlar om research, att undersöka rollen du ska göra, samma sak gäller för intima scener fortsätter Ita O´Brien.

SÅ VAD VILL VI HA, frågar hon retoriskt: Bättre kommunikation mellan skådespelare, producent och regissör. Från allra första början. Från producenter kräver skrået att det intima innehållet koordineras, på liknande sätt som stunts och dans koordineras. Det ska vara tydligt vilken nivå av intima scener eller nakenscener som jobbet innehåller.
– Det kräver total transparens. Att kroppen och det du gör beskrivs med de rätta orden. Skådespelaren måste värma upp och vara närvarande, och regissören ska hålla sig till den koreografi som är bestämd, säger Ita O´Brien.

Men även skådespelaren måste ta ansvar: alla måste vara bekväma och om inte, var tydlig och säg stopp, det där är inte okej. Det innebär inte att du är en dålig skådespelare. Du är bara öppet professionell, framhåller hon.
– Identifiera grundformen för scenen och kom överens om rörelsen. Betrakta ett ”kanske” som ett nej, annars blir kroppen spänd. Forma den fysiska kontakten i ord och rörelser, repetera kroppsrörelsen. Fastställ därefter den känslomässiga resan. Slå sedan ihop allt till en helgjuten intim scen. Med ett sådant arbetssätt frigörs skådespelarens hela kraft, säger Ita O´Brien.

DET FINNS ETT professionellt språk för alla rörelser som exempelvis koreologer använder: Laban. Var så exakt du kan, och använd inte slanguttryck för kroppsdelar, poängterar hon. Sök liknelser med beskrivningar i djurlivet. Skaffa en genitalisk garderob för intima scener, det finns en massa säkerhetsattiraljer som fungerar som ett filter mellan dig och din motspelare. Och ta inte med dig den fysiska aktiviteten hem, se till att den lämnar kroppen.
– På så sätt skyddas alla parter, skådespelare, regissör, producent och teamet runt omkring. Syftet är att få ut det mesta tänkbara ur en scen, säger Ita O´Brien.

Text och foto: Magdalena Boman

Här finns regelverket i sin helhet för den som vill tanka ner dokumentet.

Nr 4-19