20 artister och filmare fick stipendier

Tjugo artister och filmare tog under måndagskvällen emot stipendier från Teaterförbundets rättighetsbolag för sina insatser inom film, TV och radio under en följd av år.

– Upphovsrätten är idag av stor betydelse för konstnärer och upphovsmän. Villkoren för att utnyttja de rättigheterna regleras främst genom de kollektivavtal som Teaterförbundet förhandlar. Därför är vi mycket glada att kunna dela ut stipendier från Teaterförbundets Rättighetsbolag till 20 välförtjänta artister och filmare, säger Simon Norrthon ordförande i Rättighetsbolaget.

I år delades stipendierna ut för sjuttonde gången. Det är med medel ur den så kallade privatkopieringsfonden som Rättighetsbolaget finansierar stipendierna. Fonden består av pengar som samlats in med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om ersättning för privatkopiering, men har inte kunnat fördelas individuellt till artister och filmare. Den sammanlagda summan är 400 000 kronor och stipendierna går främst till personer som medverkat i äldre biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.

Stipendiaterna är:
Skådespelarna: Mats Blomgen, Ralph Carlsson, Lena B Eriksson, Lola Ewerlund, Per Graffman, Bill Hugg, Birgitta Hålenius-Hofgård, Steve Kratz, Cecilia Ljung, Ylva Lööf, Maria af Malmborg Linnman, Magnus Roosmann, Rolf Skoglund och Lena Strömdahl.
Regissörerna: Åsa Kalmér, Lisa Ohlin och Christoffer von Platen.
Scenograf: Birgitta Brensén
Filmfotografer: Istvan Borbas och Marek Wieser Septimus

Stipendienämnden består av: Gunnar Furumo, Harriet Andersson, Anna Carlson, Lena Koppel, Peter Mokrosinski, Olle Remaeus, Peter Schildt