”Dramaten behöver arbetsro nu”

Att samla teatern, få arbetsro, öka flödet av kommunikation och information. Det är målet för Maria Groop Russel som nytillträdd vd för Dramaten. Det lokala facket ser tiden an och manar till tålamod tills de nya rekryteringarna är på plats.

 

ALLA VET ATT det varit en omtumlande tid för Dramaten med all mediabevakning, alla händelser och styrelsens fattade beslut kring vd.
– Vi försöker förstå de olika reaktionerna från Dramatens medarbetare nu, så att vi tillsammans kan arbeta vidare på ett konstruktivt sätt, säger nytillträdda vd:n Maria Groop Russel.

Allt sedan metoo-uppropen och tystnadstagning har det lokala facket på Dramaten drivit på processen för att kunna säkerställa bättre rutiner kring arbetsmiljön på teatern, eftersom det visade sig att själva dokumentationen var bristfällig. Det lokala facket initierade en undersökning i september förra året.
– Vi har tittat brett på arbetsmiljöfrågorna utifrån många olika perspektiv. Teatern har haft många vakanser, och åtskilligt handlar om planering. Jag skulle säga att huvudfrågorna har att göra med organisation, planering och beslut som drog ut på tiden, säger skådespelaren Tanja Lorentzon.

2016 gjorde Dramaten personalneddragningar. I samband med detta hölls partsgemensamma samtal för att utforma nya arbetssätt för att klara att producera mer med färre medarbetare. Mycket gällde planering men även annat, som vilken nivå av service som ska tillhandahållas i repsalar. Tyvärr har det mesta av överenskommelserna inte implementerats, vilket påverkat arbetsmiljön negativt, konstaterar fackets ordförande Jens Thiman.
– Vi har haft en löpande dialog med ledningen om det vi uppfattar som problem, och lagt mycket tid och kraft på uppdatering och utbildning av våra policies från arbetsgivarsidan. Det handlar om att få in allt detta nu, att det sker på riktigt i organisationen. Facket har påpekat att teatern inte nått hela vägen fram och att arbetet måste fortsätta, säger Tanja Lorentzon.

Det lokala facket tror sig vara överens med ledningen om var problematiken ligger. Vid tidningens presstopp har de ännu inte fått chans att prata igenom allt i den nya konstellationen. Det behövs fler samtal för att säkerställa bilden.
– Mycket har redan gjorts, men nu finns en uttalad vilja att se till att allt ska funka för alla parter, säger Tanja Lorentzon.
Det handlar bland annat om att arbetsmiljö och värdegrund ska prioriteras i alla delar av den dagliga verksamheten. Det är viktigt, inte minst då konstnärliga team från andra länder ska jobba på Dramaten. De måste anpassa sig efter våra lagar och regler, säger Jens Thiman.
– Vår personalavdelning måste återigen byggas upp, när den nya HR-chefen finns på plats i maj. På Dramaten var det länge så att personalavdelningen uppfattades som att den ansvarade för den administrativa personalen medan exempelvis ensemblechefen var personalchef för ensemblen. Vi har arbetat för att personalavdelningen, där det finns folk med rätt utbildning som gör saker på ett rätt och korrekt sätt, ska vara till för hela teatern. Det är viktigt att den avdelningen kommer på plats och har tillräckligt många personer, säger Tanja Lorentzon.

I maj får teatern både en ny HR-chef och en kommunikationschef. Under Eirik Stubøs tid som vd halverades ledningsgruppen, personer på ledande poster lämnade teatern, samtidigt som personalneddragningar pågick. Det var en svår tid för teatern. Så kom metoo-uppropen. Idag har ledningsgruppen breddats igen. Maria Groop Russel påpekar att hon ska se till att få teaterns rekryteringar på plats, och att det är viktigt att det finns människor på varje funktion som tidigare planerats. Hon vill skapa en tydlighet i organisationen.
När kan teatern ha en konstnärlig chef på plats?
– Vet inte, så fort som möjligt. Dramaten behöver ha en stark teaterchef. Processen behöver göras väldigt noggrant, men skyndsamt. Det är styrelsen som ansvarar för den processen.

FRÅGAN OM HUR ansvaret och arbetet ska fördelas mellan vd och teaterchef är känslig och viktig. En av de första att ta tag, eftersom den innebär en ny skärningspunkt. Det finns en oro i branschen för att det konstnärliga uppdraget kan komma att begränsas och det är viktigt att se till att det inte sker, påpekar Maria Groop Russel. Frågan måste diskuteras igenom ordentligt.
– Det finns många tidshorisonter och berättelser om Dramaten. Därför är det av vikt att lägga till, att arbetsmiljölagen skärptes 2016 när det gäller psykosocial arbetsmiljö, trakasserier och kränkningar. Den ställer mycket högre krav på alla arbetsplatser, inom dessa områden. Detta arbete pågår löpande och behöver fortsätta över tid, säger Maria Groop Russel.

Det lokala facket är delvis involverat i samtalen kring ledningsstrukturen, de är inte utestängda.
– Facket på Dramaten måste ha tålamod nu och låta de nya rekryteringarna komma på plats. De måste få chans att sätta sig in i organisationen och förstå den. Det kommer att ta tid att se hur det ska se ut framöver. Men det är bättre att det får ta lite tid och att det blir bra, än att man stressar fram någonting, säger Tanja Lorentzon.

Text och foto: Magdalena Boman

Nr 3-19