Så motverkar du trakasserier

Befria din arbetsplats från trakasserier! Så lyder rubriken på ett seminarium under Scenkonstbiennalen i Sundsvall. Karol Vieker från Handelshögskolan i Stockholm tipsar om hur du kan identifiera och motverka trakasserier och kränkningar.

 

KAROL VIEKER ÄR anställd på Handelshögskolan sedan 2015 och arbetar med att bygga upp strukturer för att implementera jämlikhet och mångfald både för studenter och anställda på skolan.
– Historier om trakasserier pågår alltjämt. Arbetsgivarna tar inte sitt ansvar, trots att diskrimineringslagen har funnits sedan 2009. I den vilar ett tydligt juridiskt ansvar på arbetsgivaren att utreda och åtgärda. Har något hänt måste de agera. Allt sopande under mattan är inte bara moraliskt fel, det är ett lagbrott, säger Karol Vieker.

Hon kommer att tala en hel del om lagstiftningen på seminariet.
– Enligt min erfarenhet vet folk för lite om de rättigheter och skyldigheter som de har, säger Karol. Hon kommer också att fördjupa sig i hur man identifierar och motverkar trakasserier, och var gränsen går.

På arbetsplatser, som inom scenkonsten och i idrottsvärlden, med mycket fysisk kontakt blir det än viktigare med tydliga regler och rutiner, konstaterar hon. Alla måste känna sig trygga med hur saker ska gå till och vara bekväma med regelverket.
– De som upplever trakasserier har tolkningsföreträde i lagen. Utgår man från det försvinner en del av problemen. Vi kommer att tala om dessa nyanser. Det blir ett interaktivt samtal med öppna diskussioner.

Även medvetandegörandekravet i lagen rymmer många gråzoner, påpekar Karol Vieker. Hon ger exempel på vad det innebär och hur sådant förebyggs på en arbetsplats, och vad man ska göra när något inträffar.
– Ingen arbetsplats går fri från de här maktstrukturerna. Det är ”the same shit” överallt. Allt handlar om normer och patriarkala strukturer i samhället. I en värld där de flesta är frilansare måste arbetsgivaren vara övertydlig med att de kommer att ta tag i en anmälan, avslutar Karol Vieker.

Text: Magdalena Boman

Nr 3/19

Befria din arbetsplats från trakasserier!

Var: Quality hotell, Sundsvall.

När: 15 maj, kl 10.00-11.30