Arbetsmiljöverket synar kulturområdet

Under året kommer arbetsplatser på kulturområdet att inspekteras.
– Vårt fokus är kränkande särbehandlingar, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör och projektledare på Arbetsmiljöverket.

I MAJ INLEDER myndigheten arbetet med att säkerställa att arbetsgivarna bedriver ett förebyggande arbete kring kränkande särbehandlingar. Arbetsgivarna ska visa att de har kunskap om hur dessa frågor hanteras och att de fångar upp eventuella signaler på ett tidigt stadium. De anställda ska tydligt veta vilka regler som gäller. Arbetsgivarna ska också tydliggöra hur de gör om det uppstår konflikter och kränkande särbehandlingar. Det handlar om att ha kontroll över hela det förebyggande arbetet.
– Vi samarbetar ju med Diskrimineringsombudsmannen, DO. Vi vill också markera skillnaden mellan sexuella kränkningar, som faller under DO:s lagstiftning och andra kränkningar, som faller under vår lagstiftning, säger Eva Karsten.

HAR ARBETSGIVARNA INTE dragit igång arbetet, kommer Arbetsmiljöverket ställa krav på att det görs.
– I år fokuserar vi på de tre storstadsregionerna i södra, västra och östra Sverige. Det här får inte vara ett arbete som sätts igång när skriverier pågår och sedan faller i glömska. Det måste hållas levande för att kunna vara förebyggande, säger Eva Karsten.
Vad tycker Teaterförbundet om detta?
– Det är ett bra initiativ att arbetsmiljöverket även besöker vår bransch. Jag tror att många arbetsgivare har blivit medvetna om hur oerhört viktigt det är med en god social och organisatorisk arbetsmiljö. Förhoppningsvis stärker detta branschen i det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling och diskriminering, säger Tristan Agdler, regionalt skyddsombud på Teaterförbundet för scen och film.

Text: Magdalena Boman

Nr 2-19