Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet

Frilansarnas trygghet måste öka!

DEN ÖVERVÄGANDE DELEN av förbundets medlemmar arbetar som frilansare. Vissa rör sig mellan olika arbetsplatser för att ingå i kortare eller längre arbetsgemenskaper, ofta med oavlönade perioder mellan projekten, andra kan frilansa på samma arbetsplats år efter år utan att komma i fråga för en tillsvidareanställning. Dessa frilansare kommer och går på arbetsplatsen utan att arbetsgivaren behöver förhandla med facket.

Vi är för en arbetsmarknad där olika lösningar samexisterar för att balansera trygghet och rörlighet. Men ett yrkesliv är långt och under tiden förändras våra förutsättningar. Vi blir äldre, bygger familj, vill ha en fritid, lär oss nya saker, vill lära oss nya saker, vi blir sjuka, vi får ny lust, vi vill påverka, vi blir uttråkade, överanvända, underanvända. Det som var spännande och utmanande när vi började kanske inte känns lika intressant efter ett par år. Vad är det då som avgör dina möjligheter att ta dig an nya utmaningar eller få schystare arbetstider? Är det tack och hej, eller kan du vara med och påverka?

TEATERFÖRBUNDET FÖR SCEN OCH FILM har varit med och skapat kollektivavtal som kan fungera för branschens behov av rörlighet och flexibilitet, men vi ser tyvärr att de missbrukas på flera arbetsplatser. Ofta på frilansarnas bekostnad.

Det är bra att det finns alternativ till fasta anställningar och att du kan arbeta på konsultbasis ifall det passar din verksamhet. Men hur är det för alla som tvingas att fakturera för att över huvud taget få arbeta? Att gå på faktura är inte ett annat sätt att ta betalt, det är att driva företag. Det är att inte omfattas av den trygghet du får som anställd i form av tjänstepension, föräldraledighet, intjänad semester, kompetensutveckling, medinflytande och anställningsskydd.

För dem som omsätter tillräckligt för att kunna tillgodose allt detta kan det förstås finnas fördelar med egenföretagande, men när stora arbetsgivare aktivt uppmanar arbetstagare att gå på faktura, för att på så sätt slippa ta sitt arbetsgivaransvar, då har det gått för långt. När stora arbetsgivare ger dig förlängt, men tvingar dig till a-kassa över sommaren eftersom nästa kontrakt börjar först efter ett två månaders uppehåll, då har det gått för långt.

Idag är det arbetstagarna som tar hela risken, hela smällen, för arbetsgivarnas bristande planering. Den här förskjutningen har pågått så länge att vi nästan tycker det är ok. Det är inte ok.

FILMARBETARNAS ARBETSMARKNAD präglas idag av perioder då inget spelas in varvade med perioder då allt ska göras sam- tidigt. De flesta går på faktura, ofta för att arbetsgivarna förutsätter det. Många vittnar om att de fakturerar samma belopp som för 20 år sedan, samtidigt som arbetstempot blivit betydligt högre. Teaterförbundet för scen och film måste öka organisationsgraden på filmsidan för att på allvar kunna bidra till förbättrade arbetsvillkor. Finns det medarbetare på din arbetsplats som inte har ett fackförbund i ryggen så uppmana dem att gå med. Det tjänar alla på.

Hur ser det ut på din arbetsplats? Hur ser dina förutsättningar ut för ett hållbart yrkesliv?

Nästa år är det ny avtalsrörelse. Under hösten tillsätter vi förhandlingsdelegationerna som kommer att driva våra frågor. Låt dina förtroendevalda i yrkesavdelningarna och lokalavdelningarna veta hur du har det så att vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för oss som arbetar med scen och film.

PS: Vill du komma med förslag på vem som ska få årets Guldmedalj för utomordentlig konstnärlig gärning? Då är du välkommen att skicka in namn med en kort motivering till info@teaterforbundet.se, senast 1 maj!

SIMON NORRTHON
ORDFÖRANDE

Nr 2-19