Simon Norrthon och Katti Hoflin

Ny kulturstrategi är under arbete i Västra Götaland

 

Hur kan regionen och Teaterförbundet för scen och film samverka? Med ett slitstarkt ämne höll Regionråd väst sitt sista möte och bjöd tillsammans med Kulturakademin in Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen, till ett samtal om yrkesvillkor och kompetensutveckling.

– Samverkan är ett slitet ord. Till slut handlar det alltid om vem som ska stå för fiolerna, konstaterade Teaterförbundets ordförande Simon Norrthon.
– Rapportkulturen står mot tilliten. Det som har byggts upp i regionerna är skört när pengarna tryter. När till exempel politiker byts ut försvinner nätverken. Det är slitsamt att hela tiden börja om och förklara varför kultur och konst är viktigt i samhället, fortsatte Simon Norrthon och ville se en kulturstrategi som kan ta höjd för en konstpolitik.

När förbundets tre regionråd inrättades var planerna att Sverige skulle indelas i fem regioner. Istället blev det 21, väldigt olika. På förbundsstämman i somras fattades beslut om att avveckla regionråden och istället skapa en nationell arbetsgrupp med sju representanter.
– Jag hoppas den nya modellen ska stärka förbundets intressen och närvaro i regionerna. Det handlar om hur vi sprider kompetens inom nätverken, att erfarenheterna tas tillvara både uppåt och i sidled, sa Simon Norrthon.

Det kan vara svårt att förstå den regionala nivån, den är inte så synlig, sa Katti Hoflin som sedan ett år är kulturchef i Västra Götalandsregionen, där en ny kulturstrategi är under arbete.
– Trots 20 år med obruten ökning av kulturbudgeten finns mycket att göra. Det gäller att få in ett konstnärligt tänkande i de hårda processerna. Alla parter måste känna att samverkan är bra för dem, och att de finns med i sina verkliga roller, fortsatte hon.

Branschens rädsla för att anställa och de ojämlika villkoren för institutioner och de fria utövarna var andra ämnen för regionrådets sista diskussion, med Christina Olofson som moderator. Mötesdeltagarna fick också se kreativa inspel av David Sperling-Bolander och Fanny Kivimäki, samt testa en enkät om kompetensfrågor som Kulturakademin just arbetar fram.

Text: Lis Hellström Sveningson

Foto: Lars Carlberg

Samtalet publiceras som ljudupptagning på K-play, Kulturakademin podcast