EU sa ja till en moderniserad upphovsrätt

Europa sa ja till upphovsrättsdirektivet. En moderniserad upphovsrätt ska ge kulturskapare skälig ersättning för sitt arbete.

DET OMDISKUTERADE upphovsrättsdirektivet röstades igenom i Europaparlamentet med en betryggande majoritet: 348 röstade för och 274 emot. Av de svenska parlamentarikerna var det endast tre av fem socialdemokrater som röstade för: Jytte Guteland, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog.

Den socialdemokratiska partigruppen i parlamentet var splittrad in i det sista med heta diskussioner. Jytte Guteland kommenterade sitt beslut att rösta ja:
– Det är viktigt att modernisera upphovsrätten. Kulturskapare får idag inte skälig ersättning för sitt arbete. Medan kommersiella företag som Youtube och Google tjänar stora pengar på upphovsrättsskyddat material som andra slitit för.

Lobbyingen har varit massiv inför omröstningen från de stora internetplattformarna, men också från miljoner upphovsrättshavare i Europa som genom sina organisationer framförde att de ville se ett ja till direktivet. I Sverige samlade sig 23 organisationer, bland dem Teaterförbundet för scen och film, i ett upprop som stöddes av 150 000 kulturskapare .

Teaterförbundet för scen och films ordförande Simon Norrthon har arbetat hårt mot politiker och opinionsbildare inför omröstningen.

– Spontant är jag väldigt glad. Vi har lagt ned mycket arbete på att det skulle gå igenom. Det betyder väldigt mycket för oss kulturskapare att få en plats vid förhandlingsbordet om våra rättigheter.

Vad innebär det i praktiken?

– Det ger oss till exempel en möjlighet att följa våra verk när de sprids på plattformarna, hur de delas och vilka vinster de genererar. Plocka bort verk som inte exploateras på ett tillfredställande sätt.

Är arbetet med direktivet slut nu?

- Nej, nu ska det implementeras och då gäller det att hitta modeller och lösningar så att det fungerar i praktiken.

Hur kommer du, förbundet och kulturskaparorganisationerna att bedriva det arbetet?

– Försöka påverka det i positiv riktning för oss i de kanaler vi har.

Formellt fattas det slutgiltiga beslutet av Ministerrådet i början av april, men förväntas inte bli annorlunda än parlamentet röstat. Därefter har Sverige två år på sig att få direktivet på plats i svensk lagstiftning.

Text: Gert Lundstedt