Tomas Eskilsson

Het filmbransch i förändring

Vart är filmbranschen på väg? Tomas Eskilsson, strategichef på Film i Väst gjorde en spaning om vad som kommer att styra film- och tv-dramautvecklingen framöver inför ett 30-tal medlemmar i Teaterförbundet för scen och film.

FILMBRANSCHEN GÅR PÅ högvarv. Produktionen av film och tv-drama ökar i Sverige och i andra delar av världen. Den största ökningen sker i Kina, som räknar med att gå om USA som ledande filmnation.
– I Kina gjordes 1,3 miljarder filmbesök förra året. Den största publiken är unga män mellan 14-32 år. Det speglar utbudet där och skiljer sig från USA där kvinnor är en mycket större målgrupp, berättade Tomas Eskilsson.

I Kina visas ett begränsat antal utländska filmer. Men det kinesiska inflytandet över omvärlden märks allt mer. Både genom fler samproduktioner och genom att kinesiska ägare tar över allt fler filmbolag och biografkedjor.
– Ett exempel är Filmstaden, tidigare SF Bio, som nu ägs av bioföretaget AMC Theatres, konstaterade Tomas Eskilsson.

Vid sidan av Kinas intåg i filmvärlden påverkar den ökande dramaproduktionen förutsättningarna för många som är verksamma i film- och tv-branschen.
– Dramaproduktionen har mångdubblats. Samtidigt tittar vi marginellt mer på film- och tv-drama. I längden kan inte utbudet vara större än efterfrågan. Det som ibland kallas för guldrusch, kommer att kunna pågå i kanske fem år.

I Eskilssons spaning blir det färre och större produktionsbolag med hög leveranssäkerhet. Den viktigaste ingrediensen är att ha en stor kassa. Med ett så stort utbud riskerar storproduktioner att ta allt mer utrymme från de mindre.
– Vi ser idag att originalberättelser inte får särskilt stort genomslag inom filmen. Den största publiken lockas med berättelser som bygger på redan existerande böcker, händelser eller personer, berättade Tomas Eskilsson.

Men Netflix, HBO, C More och andra strömningtjänsters kamp om prenumeranter leder nog inte till att bara en tjänst växer sig stark, likt musikvärldens Spotify, spanade Eskilsson.
– Jag tror vi framöver har kvar några större plattformar som samsas med mindre och lokala.

En viktig faktor är också den politiska instabilitet som finns på flera håll i Europa, med politisering av innehåll och mindre pengar till kultur.
– Det kommer att prägla den värld som film och tv-drama har att verka i, sa Tomas Eskilsson.

Text:Peter Rehnfeldt

Foto: Magdalena Boman