kampanjbild Swift

Skådespelare och regissörer kampanjar mot sextrakasserier

I Sydafrika har skådespelarfacket Saga och Swift – Sisters working in film and television – gemensamt producerat en utbildningskampanj för att uppmärksamma folk på sexuella trakasserier.

SWIFT HAR BLIVIT ETT VERB här: ”We will swift you”, berättar Sara Blecher, en av grundarna av organisationen.
I flera år har Saga (South african guild of actors) arbetat med frågor kring sexuella trakasserier. För fyra år sedan besökte facket Kanada för att diskutera hur skådespelarfacken i de båda länderna skulle kunna effektivisera sitt arbete. De senaste åren har Saga samarbetat nära med Swift i frågan.
Gemensamt har Swift och Saga producerat totalt sju korta informations- och kampanjfilmer. Dessa innehåller mindre spelscener och beskriver hur sexuella trakasserier ser ut på film- och scenområdet. Historierna är baserade på verkliga situationer, och inspelade med professionella skådespelare från Saga.
– Vårt land producerar många dagliga såpor som ses av miljoner människor. Att arbeta med sexuella trakasserier genom tv-världen är så effektfullt. Det du gör når in i folks vardagsrum, via populärkulturen, och kan påverka våldet mot kvinnor i hela vårt land. Sydafrika har den största tv-marknaden på vår kontinent.
Swift och Saga fick finansiering från staten för detta. Filmsnuttarna har visats i sociala medier och varit förfilmer vid flera av landets filmfestivaler. De har fått stor spridning.

Sara Blecher, Swift
Filmregisssören Sara Blecher, en av grundarna av Swift, Sisters in film and television.

SWIFT INLEDDE SITT ARBETE under filmfestivalen i Durban i juni 2016.
– Den festivalen öppnades med en film av en man som öppet anklagats för sexuella trakasserier av ett antal personer. Det blev startskottet för oss. Det var före #metoo som nu bubblar överallt i världen, fortsätter Sara.
60 kvinnliga skådespelare kom till ett möte under festivalens sista dag. Tillsammans kom de överens om att organisationen skulle stå på flera olika ben. De skulle bygga nätverk, ordna vidareutbildning, mental träning och kompetensutveckling, samt att ordna stöd för de kvinnor som utsätts för trakasserier och sexuellt våld.
– Men vi har fått backa från att stödja kvinnor praktiskt. Nyligen anklagades en regissör av många kvinnor för sexuella trakasserier och våldtäkt. Vi insåg då att vi inte har kunskaper nog att kunna hantera sådana frågor. Så vi bestämde oss för att vårt huvudmål är att försöka ändra branschen strategiskt.

Under tre månader gjorde Swift en studie för att kunna identifiera de områden där de behövde lägga ner mer jobb. Det framkom då att två tredjedelar av alla kvinnor som intervjuades upplevde inspelningsplatsen som osäker, trots att alla enligt konstitutionen har rätt att känna sig säkra på sin arbetsplats. En av fyra hade blivit ofrivilligt berörda, och två tredjedelar av de tillfrågade menade att de hade utsatts för trakasserier från personer högre upp i hierarkin.
– Vi gör nu en ny studie. Vår första tanke var att få in fler kvinnor i branschen. Istället har vi tagit ett steg tillbaka och bestämt oss för att ta reda på hur vi kan göra branschen trygg för kvinnor. Det är vår plan för kommande år, berättar Sara.

SYDAFRIKA HAR SPECIFIKA villkor och problem, så det går inte att rakt av kopiera en europeisk modell.
– Här förekommer mer våld mot kvinnor jämfört med övriga världen. Faktum är att Sydafrika ligger i topp när det gäller våld mot kvinnor. Det måste tas i beaktande när vi utvecklar strategier för att handskas med sexuella trakasserier. Våld mot kvinnor har normaliserats. Uppenbart är att vårt multikulturella samhälle utvecklat komplexa relationer mellan kvinnor och män, säger Sara.

Swifts långsiktiga mål är att organisera branschen så att en oberoende säkerhetsperson ska finnas tillgänglig vid alla inspelningar.
– När vi spelar in scener med djur finns det alltid en djursäkerhetsperson närvarande under hela tiden, så att djuret inte skadas. Vi vill ha en fristående säkerhetsperson som kan se till att inget händer med kvinnor, samt är ansvarig för säkerheten för hela teamet på set.
– Men frågan är komplex, vem utbildar och vem betalar en sådan? Det kostar ju. Och det finns inga pengar utöver det som går till produktionen. Vi har nu ändå fått finansiering för att utveckla ett träningsprogram för en säkerhetsperson.
– Lyckas vi implementera en sådan roll inom industrin kan den bli mycket framgångsrik.

Inspelning av såpan Scandal!
Inspelning av den dagliga såpan Scandal! via den fria kanalen e-tv i Sydafrika.

DEN SYDAFRIKANSKA film och tv-industrin behöver genomlysas på fler sätt. Branschen står inför hotet att kollapsa. Regeringens system för skatterabatter har problem. Det finns inte tillräckligt med statligt stöd och antalet utländska investerare blir färre. Samtidigt har de statliga tv-bolagen drabbats av en omfattande korruption och står inför en hotande konkurs.
– Krisen är stor. Även om vi lyckas samla oss i branschen måste vi ta detta i beaktande. Men Swift växer snabbt, och vår organisation sprider sig över kontinenten. Nyligen var vi i Marocko, så det händer en hel del positivt också, säger Sara Blecher.

Text: Magdalena Boman

Internationell bilaga i nr 1/19

Foto (överst) Kampanjbild från Swift.

Den globala artistfacket FIA driver ett utvecklingsarbete med sydafrikanska SAGA, Teaterförbundet för scen och film, med flera för att utbyta erfarenheter och stärka de fackliga organisationerna. Projekten finansieras bland annat av Union to Union, med medel från Sida.

 

Film- och tv-industrin i Sydafrika
• Cirka 25 filmer har årligen premiär vid landets 800 biografer. Men med produktioner som görs direkt för dvd blir antalet filmer långt högre.
• Film och tv produceras främst i Kapstaden och i Johannesburg. Sydafrika har den största tv-marknaden på den afrikanska kontinenten.
• Filmindustrin i Sydafrika omsätter cirka 4,4 miljarder Rand (2,7 miljarder SEK), med alla sidoeffekter närmare 12 miljarder Rand (7 miljarder SEK).
• Över 20 000 personer är sysselsatta inom film- och tv-branschen i Sydafrika.
Fakta: Rapport från departementet art & culture, juni 2018.

Våld mot kvinnor
• En av sex kvinnor blir regelbundet misshandlad av sin partner. 80 procent av kvinnorna på landsbygden är offer för våld.
• Var sjätte timme dör en kvinna i en intim relation med sin partner. Endast en av tio våldtäkter rapporteras till polisen.
Fakta: Faculty of Law, Capetown, 2015.