”Vi ska ta nya steg för att förbättra konstnärers villkor”

Ingen minister i den nya regeringen fick utstå så mycket kritik när hon tillträdde som kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Men hennes cv är gediget, hon kan kulturfrågorna från ett lokalt perspektiv och rankar kulturskaparnas villkor som en av de viktigaste frågorna.

AMANDA LIND GÖR SIN artonde dag på jobbet som kulturminister när vi träffas. Senaste veckan har hon rest mycket, bland annat besökt skid-VM i Åre och Jokkmokks marknad på samernas nationaldag. Amanda Lind är inte bara kultur- utan också demokrati- och idrottsminister.

Hon får en kopp varm choklad av sin pressekreterare och vi slår oss ned i Amanda Linds hörnrum på departementet. När hon tillträdde beskrevs hon i P1 Kultur som rollspelsfantast, serietidningsälskare och blockflöjtsspelare. En snäv beskrivning tycker hon själv, rollspel slutade hon med i tidiga tjugoåren:
– Rollspel är en rolig och kreativ sysselsättning som öppnade dörrar till andra kulturyttringar som musik, slöjd och hantverk. Nu blir det mest att läsa böcker, och jag gillar att se på film.

Så vi börjar med filmpolitiken. Svensk film- och dramaproduktion går på högvarv. Men produktioner flyttar utomlands för att det är billigare där. För drygt ett år sedan publicerade Tillväxtverket på regeringens uppdrag rapporten Fler filminspelningar till Sverige.
Tänker du gå vidare med den?
– Närliggande länder i Europa har produktionsrabatter och andra produktionsincitament. Det skapar orättvisa villkor för svensk filmproduktion. Det är viktigt för branschen att få det även i Sverige. Jag har stor förståelse för det, säger hon och lovar verka för samarbete med näringsdepartementet.

FILMINSTITUTETS VD Anna Serner hotar med att ge allt marknadsstöd till kvinnliga filmskapare om inte fler kvinnor får chansen att göra film. Kulturministern förstår frustrationen, men tror inte på förslaget.
– Jag tror snarare på Filminstitutets talangprogram som fångade upp unga kvinnliga filmskapare. Jag kommer att föra en dialog med Filminstitutet och branschen om vilka steg vi kan ta.

Steg behöver också tas för konstnärernas och kulturskaparnas villkor, en av de viktigaste frågorna menar Amanda Lind.
– Min företrädare Alice Bah Kuhnke (MP) tillsatte den konstnärspolitiska utredningen (Konstnär – oavsett villkor? SOU 2018:23). Det är viktigt för mig att ta förslagen vidare.

Många förslag i utredningen kräver förändringar av socialförsäkringar, trygghetssystem och skattelagstiftning ... Ansvarsområden som inte är kulturdepartementets.
– Det kommer att kräva samarbeten mellan departementen och statsråden. Vi har en överenskommelse att vi ska ta steg framåt i de här frågorna.

Förändringarna är alltså en prioriterad fråga?
– Absolut. Miljöpartiet gick till val på att stärka konstnärers och kulturskapares villkor. Det är nu även en prioriterad fråga i regeringsförklaringen. Senaste decennierna har det gjorts stora och små kulturutredningar, skrivits rapporter och lagts fram betänkanden för att förbättra kulturskaparnas villkor.

Ändå tycker många att det händer lite. Vad säger du till dem?
– Det tenderar att bli långa processer när system ska ändras. Det fria konst- och kulturlivet är de största sponsorerna av kulturlivet menar Teaterförbundet scen och films ordförande, Simon Norrthon. Det fria kulturlivet fick en anslagshöjning med 25 miljoner 2018.

Kan det räkna med mer?
– Ytterst blir det en fråga för budgetförhandlingarna. Inget jag kan utlova idag, men något som jag ser som angeläget.

Samverkansmodellen, behöver den förändras?
– Vad vi kommit överens om i regeringen är att stärka samverkansmodellen. Att säkerställa att alla människor i hela landet får ta del av kultur. Jag kommer noggrant lyssna på olika aktörer runt om i landet, vilka synpunkter som finns, slår Amanda Lind fast.

Text: Gert Lundstedt

Foto: Magdalena Boman

Bild (Ovan): Kulturminister Amanda Lind på Folk och kultur.

Nr 1/19

 Amanda Lind
Född: 1980 i Uppsala, uppvuxen i Luleå, bor i Härnösand och vecko- pendlar.
Bakgrund: Kultur och hållbar samhällsplanering.
Politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Härnösand 2011-2018, samt ordförande för samhällsnämnden med ansvar för bland annat kulturfrågor 2011-2014. Partisekreterare i Miljöpartiet 2016-2019, Kultur- och demokratiminister 2019-