”Angeläget med produktionsrabatter för filmen”

Än finns det inget beslut om produktionsrabatter för filminspelningar i Sverige. För att skynda på frågan har en delegation från film- och tv-branschen uppvaktat både riksdagens kultur- och näringsutskott. Teaterförbundets Mika Romanus är optimistisk efter mötet.

FÖRHOPPNINGSVIS kommer budgeten 2020 att innehålla ett förslag om produktionsrabatter för filminspelningar i Sverige.
– Men det gäller förstås att få med finansdepartementet, säger hon.

Delegationen som uppvaktade sex av riksdagens ledamöter i kultur- och näringsutskotten bestod av: Teaterförbundet för scen och films förbundsdirektör Mika Romanus, Eva Hamilton, ordförande för Film & TV-producenterna, Johan Holmer, generalsekreterare för Film & TV-producenterna, Anette Mattson, vd för Film Capital, Mikael Fellenius, vd för Film i Väst och Stefan Klockby, public affairchef på SF Studios.

Syftet med träffen var att informera om de föreslagna produktionsincitament som syftar till att göra Sverige till ett mer lockande land för filminspelningar – såväl inhemska som internationella. Målet med produktionsrabatterna är att stimulera landets tillväxt i stort, stärka regionerna och samtidigt gynna den svenska filmbranschen.
– Vi framhöll också vilka negativa konsekvenser det medför när alltfler svenska tv- och filmproduktioner spelas in utomlands. Det är viktigt att vi kan behålla kompetensen i Sverige och att vi dessutom blir ett konkurrenskraftigt inspelningsland. Annars kommer vi att hamna på efterkälken. Frågan är angelägen och det är bråttom vilket politikerna också tycktes förstå, framhåller Mika Romanus.

Under mötet i riksdagen bestämdes att försöka få till ett seminarium om produktionsrabatter för utskottens ledamöter i april.
– Dessutom kommer vi inom kort att kontakta näringsminister Ibrahim Baylan (S) för ett möte, säger Mika Romanus.

Även kulturminister Amanda Lind (MP) ser produktionsrabatt på filminspelningar som ett sätt att förbättra förutsättningarna för svensk film, och hoppas att rabatterna snart blir verklighet. Det lät hon meddela strax efter att hon tillträtt i januari.

Text: Gertrud Dahlberg

Bild (Ovan) Sverige sneglar på den finska modellen av produktionsstöd. Öppningsfilmen på Göteborgs filmfestival var finska filmen Aurora.

nr 1/19

Rabatter i andra länder

Idag erbjuder flera delstater i USA och 27 länder i Europa någon form av produktionsincitament (det vill säga skatterabatt och/eller annan ekonomisk kompensation) för att stimulera film- och tv-produktion och locka till internationella inspelningar.

I dagsläget är det bara Sverige, Danmark, Luxemburg och Lichtenstein som inte erbjuder någon form av produktionsincitament.

Irland har Europas mest generösa bidrag.
Skatteavdrag ges till både långfilmer och tv-produktion. Varje produktion får minst 33 procent av alla omkostnader betalda, 80 procent av den totala produktionskostnaden eller max 70 miljoner euro (drygt 700 miljoner SEK). Upp till 90 procent av kostnaderna kan betalas ut i förskott. Några av kraven är att huvudkaraktären i produktionen ska spegla irländsk kultur och att huvudkaraktären är irländsk. Mellan 2007 och 2013 växte filmsektorn i landet med 17 procent.

Produktionsstöd i Sverige

För ett drygt år sedan lämnade Svenska Filminstitutet och Tillväxtverket över rapporten Fler filminspelningar till Sverige till regeringen. Utredningen har bland annat sneglat på Finland och föreslår att likande regler ska gälla i Sverige. I Finland krävs bland annat att produktionen har en finländsk samproducent eller en finländsk produktionskoordinator, att finländsk specialkompetens används och att finländska miljöer dokumenteras.

I korthet föreslår utredningen:
• att en produktionsrabatt införs (som är mindre krånglig än ett skatteavdrag) på minst 25 procent för svenska och internationella filminspelningar som görs i Sverige.
• att 300 miljoner kronor per år avsätts till produktionsrabatt (utan maxbelopp per produktion).
• att Internationella produktionsbolag måste ha samarbetsavtal med ett svenskt produktionsbolag för att få rabatten.
• att svenska och internationella produktionsbolag har samarbetsavtal med svenska efterproduktionsbolag för att få rabatten. (Källa: Fler filminspelningar till Sverige, undersökning av Svenska Filminstitutet och Tillväxtverket)