Meter Television fälls för arbetsmiljöbrott

En praktikant på Meter Television AB föll fyra meter ned ett stengolv. Hon skadade sig svårt, fick inre blödningar och flera benbrott. Händelsen är klassat som ett arbetsmiljöbrott och Meter Produktion har dömts att betala böter på 500 000 kronor.

OLYCKAN INTRÄFFADE i slutet av april förra året när tv-programmet Biggest Loser VIP 2 spelades in vid Ekolsunds slott utanför Enköping.

Under inspelningen utförde praktikanten arbetsuppgifter sittandes i en trappa. När kvinnan reste sig upp föll hon fyra meter rakt ned i ett stengolv och fick omfattande skador. Bland annat fick hon blödningar på lungor och mjälte samt ett flertal benbrott.

Fallolyckan har klassats som ett brott mot arbetsmiljölagen. Domstolen skriver i domslutet att produktionsbolaget har gjort sig skyldigt till oaktsamhet och bristande riskbedömning. I domen står också att oaktsamheten bestått i att Meter Television ”inte planerat, ordnat och bedrivit verksamheten på sådant sätt att risken för olycksfall undanröjts. Hade dessa åtgärder vidtagits hade olyckan med stor sannolikhet inte inträffat”.

För brottet dömdes Meter Television att betala en företagsbot på en halv miljon kronor.

Text: Gertrud Dahlberg