Af Kultur Media minskar sin personal och omorganiserar

Af kultur media minskar sin personal med en fjärdedel. Konsekvensen blir färre personliga möten med handläggare på AF kultur Media.

I samband med den lagda M/KD budgeten minskar anslagen till Arbetsförmedlingen med 900 miljoner kronor. Det resulterar i ett av de största varslen i modern tid: 4 500 anställda får gå ifrån Arbetsförmedlingen. Från den 1 juli försvinner en fjärdedel av tjänsterna på Af kultur Media.

– Exakt antal vet vi inte just nu, men det rör sig om ett 20-tal tjänster. Det gör att vi inte kommer att kunna leverera möten med handläggare i samma utsträckning som tidigare, säger Kevni Zulal ny enhetschef för Af Kultur Media från den första mars, när verksamheten omorganiseras.

Tidigare har Af Kultur Media haft tre kontor, med tre enhetschefer i Stockholm, Malmö och i Göteborg. Från den första mars blir det ett kontor med en enhetschef.

– Vi släpper vårt regionala fokus och ska arbeta via fem sektioner med medlemmar över hela landet. Samtidigt utvecklar vi vår distansservice till kunderna. Exempelvis kommer en av sektionerna arbeta med fördjupad service online och vägledning. En annan tar ha hand om beslut, bedömningar, planeringssamtal. Vi håller på att sätta upp ett distansservicesystem som fungerar med våra minskade resurser, säger Kevni Zulal.

Idag har Af Kultur Media 15 stycken regionhandläggare, dessa försvinner och distansservicen koncentreras till tre huvudorter – Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Regionhandläggarna kan komma att förflyttas till de lokala kontoren, de blir inte kvar inom AF kultur media. Digitaliseringen kräver att man sitter på samma ställe. Men vi servar alla i hela landet, så behöver du programresa för en audition så kan du fortsatt få det via vår distansservice. Vi hoppas kunna bygga något nytt när vi finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, och bli bättre i vår service med råd, tips och analyser, säger Kevni Zulal.

Text: Magdalena Boman