Projektledaren Sherlot Jonsson ska arbeta med det partgemensamma rådet

Tipsa om hur sexuella trakasserier ska motverkas

Arbetet mot sexuella trakasserier i scenkonsten går nu in i en ny fas.

Sedan början av december är Sherlot Jonsson anställd som projektledare för en förstudie mot sexuella trakasserier som Teaterförbundet och Svensk Scenkonst står bakom.

– Navet i arbetet är det partsgemensamma rådet. Det har därmed fått en förändrad roll. Den handlar om att ta fram verktyg som ska ge stöd i det lokala arbetet för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatserna, säger Sherlot Jonsson.

För att arbetet ska bli framgångsrikt behöver rådet få in förslag på åtgärder som kan motverka sexuella trakasserier. Möjligheter till att komma med förslag kommer att finnas på webbplatsen, per e-post och via andra kanaler.

– Det är en möjlighet till att vara med och påverka. Både arbetsgivare och arbetstagare kan komma in med förslag på åtgärder för hur sexuella trakasserier kan motverkas, säger Sherlot Jonsson.

Hon har tidigare arbetat med verksamhetsutveckling inom myndigheter och i den ideella sektorn. Just nu är hon tjänstledig från jobbet som projektledare på Arbetsgivarverket.
– Jag åtog mig det här uppdraget direkt när jag fick frågan. Det är en stor och seriös satsning av parterna, och det känns viktigt att arbeta med en så avgörande fråga för de framtida arbetsförhållandena i scenkonsten, säger Sherlot Jonsson.

Hennes arbete med förstudien pågår fram till sista mars. Då ska en ansökan vara klar för ett flerårigt partsgemensamt projekt mot sexuella trakasserier. Ett seminarium om arbetet mot sexuella trakasserier kommer också att ha genomförts på konventet Folk och Kultur i Eskilstuna.

Har du tips och råd om hur sexuella trakasserier kan stoppas på just din arbetsplats? Kontakta det partsgemensamma rådet på mejladress: sherlot.jonsson@teaterforbundet.se.

Text: Peter Rehnfeldt

Foto: Magdalena Boman