Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet

Sverige behöver en stark nationell kulturpolitik 

På måndagen presenterade Stefan Löfvén sin nya regering. Till kultur – och demokratiminister utsågs Amanda Lind, Miljöpartiets partisekreterare. Teaterförbundet för scen och film hoppas på en regering som fortsätter att göra ordentliga satsningar på kulturen – över hela landet.

– Teaterförbundet för scen och film gratulerar Amanda Lind till posten som kultur-och demokratiminister. Vi har stora förväntningar på att kulturpolitiken under mandatperioden stärker svensk kultur genom satsningar på den professionella scen- och filmkonsten, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Den Konstnärspolitiska utredningen, som presenterades våren 2018, konstaterade att trygghetssystemen inte är anpassade för konstnärer, att lönerna är låga och att anslagen till såväl det fria kulturlivet som till scenkonstinstitutionerna måste räknas upp. I regeringsförklaringen lyfter statsministern fram att konstnärerna och kulturskaparnas villkor ska förbättras.

– Vi ser fram emot att förslagen i den Konstnärspolitiska utredningen tas tillvara. För att förbättra villkoren för professionella utövare krävs både riktade insatser till konstnärerna, men också reformer och ökad finansiering inom flera delar av kulturområdet, säger Simon Norrthon.

– På filmområdet behöver Sverige till exempel en produktionsrabatt för filmproduktion, i likhet med andra länder i Europa. Filmstödet och stödet till den professionella scenkonsten behöver också stärkas för att säkerställa den konstnärliga kvaliteten, säger Simon Norrthon.

I många kommuner och landsting runt om i landet kommer rapporter om att kulturbudgeterna har skurits ned kraftigt, vilket kommer att slå hårt både mot kulturutbudet och de som är professionellt verksamma inom dessa områden. – Det är mycket angeläget med en fortsatt stark och tydlig nationell kulturpolitik. Ett levande kulturliv där medborgarna både har tillgång till professionell kultur, liksom goda möjligheter att själv utöva kultur, utgör en bra grund för ett demokratiskt samhälle, säger Simon Norrthon.

Text: SIMON NORRTHON Ordförande