”Netflix och HBO ska inte få spela ut oss”

Hallå där, Benjamin Boe Rasmussen, ordförande i det danska skådespelarförbundet, samt representant i det Nordiska skådespelarrådet som möttes i Sverige. Vilka var det de viktigaste frågorna ni diskuterade under mötet?

– Det största ämnet på dagordningen var förhandlingarna mellan streamingtjänsterna HBO och Netflix och det danska skådespelarförbundet, där vi fortfarande väntar på ett svar från våra motparter. Den här frågan gjorde att rådsmötet förlängdes med två dagar. Vi behövde diskutera de utmaningar som det innebär när vi som självständiga nationer är i konflikt med en part som arbetar internationellt, men inom våra gränser. Då behöver vi ett nordiskt samarbete och solidaritet, så att HBO och Netflix inte kan spela ut oss mot varandra och flytta produktionen till ett annat land.

Vad innebär den nordiska solidariteten rent konkret?
– Den innebär exempelvis att om en medlem i Danmark har problem med en norsk producent, så kan jag ringa till det norska förbundet och få hjälp, eller att en svensk medlem som jobbar i Danmark kan vända sig till en dansk avdelning. På en annan nivå, kan vi ta som exempel att när vi är i konflikt med streamingtjänsterna ska de mötas av samma krav vare sig de kommer till Oslo, Köpenhamn eller Stockholm – vi är eniga. Stora neddragningar väntar på Danmarks Radio.

Hur påverkar det skådespelare och producenter?
– Det är en politisk skandal att vi ska ha en public service som ska värna om nationella traditioner, samtidigt som flaggskeppet Danmarks Radio skär ner med 20 procent. Radioteatern har lagts ner. Det blir mindre danskt innehåll och i förlängningen kan det bli en press på våra medlemmars löner när allt ska produceras till lägre kostnad.

Hur stöttar de nordiska länderna varandra på bästa sätt?
– I mötet med internationella aktörer är det till viss del en utmaning att fackförbunden har olika yrkessammansättning i våra olika länder. Behoven är desamma, men handlingsmöjligheterna är olika. Men vi har en gemensam vilja att lösa problemen i solidaritet med varandra. Vi har en mycket stark facklig tradition i Norden och vi ska värna om våra medlemmars rättigheter.

Text:Kajsa Olsson

Foto:Henning Hjorth

Nr 7-18