Utbildningar i kostym och scenografi slås ihop

Nästa år får institutionen för scenkonst på Stockholms dramatiska högskola fler utbildningsplatser.
–Vi breddar rekryteringen till högskolan genom en ettårig basutbildning och satsar på fler masterstudenter, säger Christina Molander, prefekt på institutionen för scenkonst.

 

I ÅR SKÖTS ANTAGNINGARNA till scenkonst-, mim- och medieutbildningarna upp. Istället för att som tidigare ta in fyra studenter på scenkonstens nio kandidatutbildningar kommer nu tre personer att tas in vartannat år, från och med 2019.
– Vi gjorde ett uppehåll för att se över innehållet i utbildningarna, för att se vad som är bra och vad som bör göras bättre. Nästa höst inrättar vi en fristående kurs på basnivå, en utbildning som vi hoppas kommer att bredda berättelserna på våra scener om ett antal år. Vi har kandidatutbildningen med åtta inriktningar i scenkonstklassen samt vår internationella magisterutbildning som startade 2008. Dessutom inrättar vi en ny masterutbildning, säger Christina Molander.
15 november öppnar antagningen till höstens utbildningar. Kandidatutbildningarna på kostym- och scenografisidan som tidigare tog emot fyra studenter vartannat år slås då ihop, Nästa år blir det i- stället sex studenter i en gemensam utbildning. Samtidigt får kostym och scenografi möjlighet att på samma sätt som övriga söka en scenkonstmaster på skolan.
– Teatrarna använder sig allt oftare av en och samma person för scenografi och kostym. Så nu fördjupar vi utbildningen för båda kategorierna och går ihop om gästlärare och kurser. Genom att göra en gemensam utbildning får kostymstudenterna lika mycket del av scenografikurserna, säger Maria Geber, lektor i kostymdesign. Det blir alltså en utbildning: kostymdesign och scenografi med två olika profiler, där den sökande väljer profil med möjlighet att rangordna sin fördjupning. Christina Molander påpekar att alla institutioners kandidater kommer att börja och sluta samtidigt i framtiden. – Det är viktigt att alla olika kandidatstudenter går samtidigt på skolan. Det ger studenterna möjligheter att möta andra inriktningar och funktioner, säger Christina Molander.
MAGDALENA BOMAN

Nr 6-18

 

Faktaruta

• Master scenkonst kan sökas oberoende inom vilket scenkonstfält man arbetar i. Det kommer även att finnas fristående kurser: exempelvis samtidskostym på masternivå liksom andra fördjupningskurser som kan sökas externt.
• Ansökningar till Master scenkonst öppnar i november. Man söker med ett eget projekt eller en frågeställning som man utvecklar eller fördjupar under sina två masterår.
• Från årsskiftet 2019 har institutionen för scenkonst sex doktorander.