Frankrike inför reformer för jämställdhet

Jämställda filmteam i Frankrike får mer pengar för sina produktioner. Ett bonussystem ska minska könsdiskrimineringen.
- Det här kan leda till en verklig förändring, säger Bérénice Vincent, säljagent och feminist.

 

FILMBRANSCHEN I FRANKRIKE är påtagligt mansdominerad. 80 procent av de offentliga filmstöden går till manliga regissörer. De har dessutom betydligt generösare budgetar per film, och högre löner än sina kvinnliga kollegor.

Men nu lovar kulturdepartementet flera reformer för att öka jämvikten mellan könen.

Den största nyheten är att jämställda filmteam får en bonus på 15 procent. Det betyder att det ska finnas lika många kvinnor som män fördelade på åtta chefsposter under en filmproduktion. Systemet ska införas på försök under nästa år.

– Bonussystemet är mer uppmuntrande och stimulerar till mer mångfald, än ett kvoteringssystem, säger Bérénice Vincent, som är säljagent och direktör hos Totem.

För några år sedan bildade hon och två kollegor föreningen Le deuxième regard (det andra sättet att se), inspirerade av Laura Mulveys uttryck ”den manliga blicken”.

Föreningen driver jämställdhetsfrågan inom filmbranschen, och stod i våras bland annat bakom ett öppet brev där filmare och skådespelerskor krävde konkreta och snabbverkande åtgärder mot könsdiskrimineringen.

BONUSSYSTEMET ÄR ETT DIREKT svar på vårens upprop. Det presenterades nyligen av den förra kulturministern, Françoise Nyssen, som sedan dess har ersatts av Franck Riester.

Men Bérénice Vincent är övertygad om att ministerbytet inte stoppar förändringarna. Reformpaketet innehåller alltså flera förändringar. Filmarna måste till exempel presentera statistik över könsfördelning och löner, när de ansöker om filmstöd. Branschen ska upprätta nya etiska regler. Fler gamla filmer gjorda av kvinnliga regissörer ska restaureras. Lärarna i grundskolan ska också få nya verktyg för att arbeta kring könsstereotyper inom filmens värld.

– Det räcker inte att vi är medvetna om problemet. Vi behöver konkreta incitament. Det här kan leda till en verklig förändring, säger Bérénice Vincent.

ANNA TRENNING-HIMMELSBACH

nr 6/18