Råd arbetar vidare med sexuella trakasserier

Ett år efter #metoo fördjupas arbetet mot sexuella trakasserier. Frågan ska hållas aktiv och lyftas till en ny nivå på institutionsteatrarna. Ett gemensamt råd utgör navet för det fortsatta arbetet.

 

NÄR KOMMISSIONENS RAPPORT presenterades i våras, pekades det partsgemensamma rådet ut som en viktig aktör. Nu har rådet, som består av fyra förtroendevalda från Teaterförbundet för scen och film och fyra från arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst, fått en ny arbetsordning. Nyligen beviljade Kulturrådet ekonomiskt stöd så att en projektledare, ska arbeta tillsammans med rådet, kan anställas för att genomföra en förstudie för det fortsatta arbetet.

– Syftet är att fånga upp förslag från arbetsplatserna. Projektledaren ska även arbeta med att ”förverkliga” dessa idéer, säger Josefin Lundmark, ombudsman på Teaterförbundet för scen och film.

Det partsgemensamma rådet ska sedan fatta beslut om vilka projekt som ska genomföras, och sätta en struktur för det praktiska arbetet.

– Det ska bli väldigt roligt att samla tips, metoder och tankar från branschen och på så sätt hålla igång arbetet, säger Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg och en av de förtroendevalda i rådet från förbundets sida.

Att rådet är partsgemensamt är en grundförutsättning, menar Lisa Lindén, för att kunna åstadkomma förändringar på arbetsplatserna.

– Vi är peppade inför vår nya uppgift. Nu kan vi sätta oss in i frågorna, faktum är att det finns mycket forskning som kan appliceras på vår bransch. Hur sedan allt kommer att utformas är inte klart ännu, men vi har pratat om både utbildningar och workshops, säger Lisa Lindén.

Utöver detta har ett studiematerial arbetats fram som ska användas tillsammans med kommissionens rapport. Det är ett studiehäfte med diskussionsfrågor, som är tänkt att användas på lokal nivå. Tanken är få igång lokala samtal, att det som tas upp i rapporten också ska kunna analyseras och diskuteras konkret utifrån varje enskild arbetsplats.

Den 8 november, ett år efter #metoo, ordnade Teaterförbundet och Svensk scenkonst en temaeftermiddag på Kulturhuset med bland andra Anna Wahl, professor i genus, samt några teatrar för att tala om förändringsarbete i praktiken och vad som hänt det senaste året.

MAGDALENA BOMAN, nr 6/18

Bild nedan: Projektledare Sherlot Johnsson påbörjar sitt jobb den 3 december.

Foto: Magdalena Boman

Projektledaren Sherlot Jonsson ska arbeta med det partgemensamma rådet