Reklamfilmen på frammarsch

Det produceras mängder av film i Stockholm. Det pågår en boom vad gäller rörliga bilder för content marketing och reklamfilm. Dessutom tar kvinnliga reklamfilmsregissörer allt större plats.

 

En bidragande faktor till att det är så hög produktionstakt just nu är den svaga svenska kronan, menar Kristina Wibom vd för produktionsbolaget Camp David film. Men suget efter rörliga bilder visar sig även på andra sätt. Efter många års studiobrist i Stockholm har nya initiativ tagits. Independent har byggt två nya, men något mindre studior för inspelning i Högdalen. De öppnade 2018.

Är reklamfilmen på återtåg?
– Ja, lite så. Våra två mindre studior i Högdalen går bra. Min uppfattning är att de blir fler, men att de är i mindre format än tidigare. Förr innebar reklam stora byggen, nu har de skalats ned, men det görs fler produktioner av varierande slag istället, säger Janne Lundgren, vd på Independent.
Även reklamfilmregissören Åsa Riton, som i Skandinavien representerats av Camp David film, och internationellt av produktionsbolaget Ridley Scott creative group, bekräftar att det görs massvis av lågbudgetreklamfilm för nätet och i sociala medier.

– Det är stor skillnad idag jämfört med för några år sedan, säger Åsa Riton, som tillsammans med Linda Callenholt, startat en reklamfilmssektion inom Sveriges filmregissörer/Teaterförbundet för scen och film för att driva frågor om reklamfilm bättre.

– De filmer som görs internationellt har mycket högre budgetar än de som görs i Sverige. Det är stor skillnad. Gör du en pitch för Coca-Cola är det worldwide och du får en mycket bättre budget.

Den andra boomen är att kvinnliga reklamfilmregissörer har börjat ta plats, menar Åsa Riton. Mycket tack vare Free the bid i England, där Åsa och några andra kvinnliga reklamfilmsregissörer från Sverige finns representerade. Det handlar om att lyfta fram kvinnliga regissörer.

– I Sverige har vi startat En av tre, som bygger på samma idé att minst en av tre regissörer som bjuds in till en pitch ska vara kvinna. Det händer mycket på många olika fronter.

Åsa Riton startar nu ett eget produktionsbolag och lämnar Camp David film. Men större inspelningsstudior saknas ännu i Stockholm, då många filmproduktioner fortfarande görs utomlands. Janne Lundgren på Independent hoppas att förslaget om produktionsincitament ska klubbas av en kommande riksdag så att skattelättnader kan införas. Det skulle leda till att mer film, och att särskilt långfilm kan produceras inom landets gränser.

– Det skulle vara betydelsefullt för filmen i stort, säger Janne Lundgren.

Text: Magdalena Boman

nr 5/18