Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet

Kampen för modern upphovsrätt allt viktigare

Efter en het sommar har hösten kommit igång på allvar. Den här hösten har jag sett fram emot, det är nu mitt nya uppdrag som ordförande börjar på riktigt.

På Riksstämman i juni togs de beslut som ska prägla förbundets arbete de kommande åren. Vi ska ta fram ett nytt namn på förbundet, ett namn som bättre speglar vilka vi är och inom vilka branscher vi verkar. Det kommer vara en grannlaga uppgift att hitta ett namn som både är inkluderande och tydligt, men det är nödvändigt för att vi ska fortsätta utvecklas som ett modernt och rekryterande fackförbund i ett föränderligt kultur- och medialandskap. Förslag på nytt namn ska presenteras vid Förbundsmötet 2020.

Vi fortsätter att prioritera arbetsmiljö och förebyggande arbete mot trakasserier på våra arbetsplatser. I den rapport som Kommissionen mot sexuella trakasserier tog fram ser vi att dessa frågor är kopplade till osäkra anställningsvillkor och tillfälliga arbetsgemenskaper. Teaterförbundet för scen och film är tydligt med att ansvaret för en förbättrad arbetsmiljö och säkrad trygghet för våra medlemmar, vilar tungt på arbetsgivarna. Det krävs både tryggare anställningar, bättre löner och en ökad medvetenhet om våra medlemmars utsatthet för att vi på allvar ska kunna vända utvecklingen.

Stämman beslutade också att vi ska verka för att fler yrkesgrupper ska kunna erhålla upphovsrättslig ersättning för sina verk. Det är inte förbundet som ensamt avgör vems verk som ska ligga till grund för upphovsrättsliga ersättningar, utan något vi kan uppnå i förhandlingar med våra motparter. Det kommer att innebära en hel del arbete, enighet och tålamod, men jag tror tiden är mogen för att vi ska kunna flytta fram positionerna. Att exempelvis de verk som skapas av våra maskörer och filmklippare inte genererar royalty rimmar illa med hur tongivande och ofta avgörande deras arbete är för slutresultatet.

Förbundets arbete för en stärkt upphovsrätt blir allt viktigare när vi rör oss mot en ökad digitalisering och har globala motparter med enorma resurser och ofta motsatta intressen. Men det görs film och tv-drama som aldrig förr, och möjligheten att sprida våra verk blir allt bättre. Det gör att vi har många med oss i kampen för en modern upphovsrätt för det digitala landskapet. I veckan som gick röstade Europaparlamentet för det så kallade DSM-direktivet – en uppdaterad, stärkt upphovsrätt för digitala media. Under hela sommaren har det pågått ett intensivt uppvaktande av parlamentariker i hela Europa från Teaterförbundet för scen och film, och de organisationer vi samverkar med, för att parlamentarikerna ska informeras om betydelsen av direktivet för konstnärer, upphovspersoner och journalister. I förlängningen också för utvecklingen av internet. Omröstningen var en viktig delseger för våra medlemmar, och kommer att ha stor betydelse för kulturskapares möjlighet att få ersättning för sitt arbete i en allt mer digitaliserad värld.

Jag är så glad och hedrad över förtroendet att få leda Teaterförbundet för scen och film. Vi har många stora utmaningar framför oss – inte minst osäkerheten kring vad valutgången kommer betyda för kulturpolitiken i kommuner, landsting och riksdag – men vi har en väldigt kompetent styrelse, ett eminent kansli och så många kloka engagerade förtroendevalda och medlemmar som med solidaritet och hängivenhet bidrar till ett förbättrat yrkesliv för oss alla. Jag hoppas att ännu fler förstår hur roligt det är att verka som förtroendevald så att vi tillsammans kan bli ännu starkare. Facket, det är vi!

Simon Norrthon, Ordförande/Teaterförbunder för scen och film

Foto: Sören Vilks

nr 5/18